Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα προκηρύξεων Μαρτίου 2023 για πρακτική άσκηση

Στο συνημμένο αρχείο, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των προκηρύξεων για πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus στο πλαίσιο της ΚΛΑΣΙΚΗΣ κινητικότητας και του ΟΜΙΛΟΥ.

Σχέδια: 2022-1-EL01-KA131-HED-000062944 & 2022-1-EL01-KA131-HED-000059058  

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012