Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Erasmus+ Κινητικότητα στην Ευρώπη για το προσωπικό (διδασκαλία ή επιμόρφωση)_Προκήρυξη

Πρόγραμμα ERASMUS+

Πληροφορίες: 28210 37470  erasmus<στο>tuc.gr

http://www.tuc.gr/145.html                                                           Χανιά, 4 Δεκεμβρίου 2023

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ Δράση ΚΑ1.31 Κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού ΑΕΙ (Σύμβαση 2023)

Το πρόγραμμα ERASMUS+ [Δράση ΚΑ1.31 Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης] δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να μετακινηθεί στην Ευρώπη με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για:

α. να διδάξει σε συνεργαζόμενο με τη Σχολή τους Ίδρυμα της ΕΕ http://www.tuc.gr/5120.html και

β. να συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης, παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό http://www.tuc.gr/5121.html.

Οι αιτήσεις και για τις 2 κατηγορίες προσωπικού (1 αίτηση ανά άτομο) υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία (σε μορφή pdf) έως και 14/12/2023!

Α. Για Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) για διδασκαλία,
αίτηση στον σύνδεσμο:https://forms.office.com/e/yGhWEbeCTq?origin=lprLink 

Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση:

1.            * Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας

2.            * Ενημέρωση Κοσμήτορα/Διευθυντή εργαστηρίου

3.           * Βεβαίωση ΑΜΕΑ

Β. Για Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση (ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ/διοικητικό προσωπικό: μόνιμοι/ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ με σύμβαση εργασίας)
αίτηση στον σύνδεσμο:https://forms.office.com/e/k9yakgN8Rn?origin=lprLink 

Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση:

  1. *Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
  2. *Εισήγηση Προϊσταμένου (για το διοικητικό προσωπικό)/Κοσμήτορα (για το διδακτικό προσωπικό)/Διευθυντή εργαστηρίου, επαρκώς τεκμηριωμένη για την προστιθέμενη αξία της μετακίνησης του αιτούντα (μοριοδοτούμενη).
  3. *Βεβαίωση ΑΜΕΑ

Συνημμένα:

  1. Έντυπα
    Α.2 Ενημέρωσης Κοσμήτορα 
    Β2. Εισήγηση Προϊσταμένου
  2. Κριτήρια συμμετοχής / αξιολόγησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ!

Οι μετακινήσεις μπορούν να υλοποιηθούν από τη στιγμή της έγκρισής τους έως το αργότερο 30/11/2024.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ http://www.tuc.gr/145.html όπου αναφέρονται αναλυτικά οι κανόνες μετακίνησης στο πλαίσιο του ERASMUS+, πληροφορίες για το ύψος της επιχορήγησης και τον τρόπο καταβολής της καθώς και εμπειρίες παλαιότερων συμμετεχόντων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Έλενα Παπαδογεωργάκη

28210 37470 erasmus<στο>tuc.gr

Ώρες εργασίας: 07:00 – 15:00 Γραφείο Erasmus+ | Πρόγραμμα ERASMUS

Κτίριο Ε5, Γραφείο 015 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με την αίτηση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Εrasmus+, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ελάχιστα προβλεπόμενα προσωπικά δεδομένα σας για να σας παρέχουμε την ευκαιρία της κινητικότητας μέσα στην ευρωπαϊκή ή και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και να αναπτύξετε την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες σας, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό το καθήκον που μας έχει ανατεθεί ως ΑΕΙ για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος. Η επεξεργασία είναι επιπλέον απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα σύμφωνα με την αίτησή σας, πριν από τη σύναψη σύμβασης για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα και στη συνέχεια για την εκτέλεση της σύμβασης που τυχόν θα υπογράψετε.

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων σας (ηλεκτρονικό-φυσικό αρχείο) σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης. θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο μας, για πέντε (5) χρόνια για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ή ενδεχόμενο έλεγχο, όπου θα έχουν πρόσβαση φορείς όπως το ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Συντονισμού), οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υποβάλλετε την οριστική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα, τα προσωπικά δεδομένα σας θα τηρηθούν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος Προγράμματος Erasmus στο οποίο αρχικά εκδηλώσατε το ενδιαφέρον.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας και διαγραφής τους εφόσον επιτρέπεται, το δικαίωμα περιορισμού ή κατά περίπτωση το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ή το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ, 2016/679 και 2018/1725 και το v.4624/2019. Περισσότερα για την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων και την ενημέρωσή σας, σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας : https://www.tuc.gr/index.php?id=11004. Αν έχετε ερωτήσεις για τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας ή πιστεύετε ότι αυτά παραβιάζονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πολυτεχνείου Κρήτης στο dpo<στο>tuc.gr θέτοντας τα ζητήματα σας. Αν πιστεύετε ότι δεν λάβατε ικανοποιητική απάντηση μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας μέσω της ιστοσελίδας www.dpa.gr.

Παρατίθεται επίσης η δήλωση απορρήτου για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πριν αυτά καταχωρισθούν στα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης των κινητικοτήτων Erasmus+.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-and-data-protection/privacy-statement-mobility-tool

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012