Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προκήρυξη για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της Διεθνούς κινητικότητας Erasmus+ (Σχέδιο: 2022-1-EL01-KA171-HED-000068651)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ μπορούν να πραγματοποιήσουν σπουδές (παρακολούθηση μαθημάτων ή/και διεξαγωγή μέρους της διπλωματικής/μεταπτυχιακής/ διδακτορικής τους εργασίας) ή πρακτική άσκηση ή συνδυασμό σπουδών και πρακτικής άσκησης στα παρακάτω Πανεπιστήμια:

Α/Α

ΙΔΡΥΜΑ/ΧΩΡΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (ΜΗΝΕΣ)

1

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

1

2

2

ΜΠΕΝΙΝ UNIVERSITY OF ABOMEY-CALAVI

1

2

3

ΑΛΓΕΡΙΑ UNIVERSITE DE QUARGLA

1

6

4

ΙΟΡΔΑΝΙΑ JORDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1

2

5

ΙΟΡΔΑΝΙΑ YARMOUK UNIVERSITY

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι κινητικότητες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31/8/2024.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email: erasmus-plus@tuc.gr (υπόψη κου Παναγιώτη Παϊζάκη) έως την Τρίτη 12.12.2023.

Η αίτηση σας πρέπει να υποβληθεί από το Ιδρυματικό σας e-mail και στο θέμα του e-mail να αναφέρει: "ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ"- Aίτηση για τη προκήρυξη του Σχεδίου: 2022-1-EL01-KA171-HED-000068651

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012