Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για συμμετοχή στο CEAD 2024 @UHasselt: Reduction in Carbon Footprint in Industry and Beyond (April 21-26, 2024)

 Erasmus+ 2021-2027

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για συμμετοχή στο CEAD 2024 @UHasselt:

Reduction in Carbon Footprint in Industry and Beyond (April 21-26, 2024)

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, εταίρου του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή EURECA PRO on Responsible Consumption and Production», που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διεθνές Σχολείο για Φοιτητές Μηχανικούς με τίτλο CEAD 2024 @UHasselt: Reduction in Carbon Footprint in Industry and Beyond (April 21-26, 2024) μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και την Παρασκευή 15/12/2023 εδώ: Αίτηση (περιλαμβάνει κείμενο κινήτρων).


Περιγραφή του εντατικού προγράμματος μικτής κινητικότητας:

Πληροφορίες: CEAD Summer school- UHasselt

Θέμα: CEAD 2024 @UHasselt: Reduction in Carbon Footprint in Industry and Beyond (April 21-26, 2024)

Διοργάνωση: Faculty of Engineering Technology UHasselt και KU Leuven

Τόπος διοργάνωσης: Hasselt, Βέλγιο

Διάρκεια: 21-26 Απριλίου 2024 (φυσική παρουσία) και 26 Απριλίου – 5 Μαΐου 2024 (διαδικτυακά) Υποχρεωτική η παρακολούθηση και των δύο μερών του προγράμματος για όλους

ECTS: 3 ECTS (περίπου 80-90 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας για τους φοιτητές)

Προφίλ συμμετεχόντων: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές

Διάρθρωση: On campus | 21-26 April 2024 - Lectures, interactive workshops, and lab activities - Company visits - Teamwork and social activities - Virtual | 29 April-5 May 2023 - Online team meeting to prepare the written report - Written report on the teamwork - Quality survey

Αξιολόγηση: Oral presentation of the teamwork

Χρηματοδότηση: οι φοιτητές λαμβάνουν ημερήσια επιχορήγηση 70 ευρώ για την περίοδο κινητικότητας με φυσική παρουσία στο Hasselt του Βελγίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΕΕ. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται επιχορήγηση για την εικονική συνιστώσα της κινητικότητας.

Στέγαση: Δωρεάν σε δωμάτια στο Hasselt ή στο Diepenbeek (συγκατοίκηση)


Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας είναι:

  1. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/η στο Πολυτεχνείο Κρήτης και να πραγματοποιεί σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου/διπλώματος του Ιδρύματος.
  2. Οι προπτυχιακοί φοιτητές απαιτείται να έχουν κατοχυρώσει, μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησής τους, το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων που υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές απ’όλες τις Σχολές

 

 

 

Κριτήρια διοργανωτή:

Η επιλογή βασίζεται στα κίνητρα συμμετοχής, πρόοδο σπουδών, αντικείμενο σπουδών ενώ θα γίνει προσπάθεια να υπάρχει ισορροπία φύλων και να εξασφαλιστεί η διεπιστημονικότητα και η ποικιλομορφία των αφοσιωμένων ομάδων σπουδαστών με γενικό υπόβαθρο στη μηχανική και τις επιστήμες

 

Β. Δικαιολογητικά Υποβολής στο Πολυτεχνείο Κρήτης erasmus@tuc.gr

  1. Αίτηση στο Hasselt έως 15/12/2023 (περιλαμβάνει κείμενο κινήτρων) – την συμπληρώνετε, την αποθηκεύετε σε pdf και την υποβάλλετε μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Πολυτεχνείο Κρήτης:
  2. Βιογραφικό σημείωμα (CV) πρότυπο Europass 
  3. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας, το οποίο θα αποδεικνύει την επαρκή γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής / η φοιτήτρια.       
    Το πιστοποιητικό υποβάλλεται ως σαρωμένο αντίγραφο σε αρχείο pdf, χωρίς να απαιτείται μετάφραση ή επικύρωσή του.
  4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας 
  5. (μεταπτυχιακοί μόνο) Αντίγραφο προπτυχιακού διπλώματος


Τα δικαιολογητικά 2, 3 και 4 αποστέλλονται μόνο στο erasmus@tuc.gr με θέμα μηνύματος “Αίτηση Συμμετοχής στο CEAD UHASSELT” έως και 15/12/2023 αναφέροντας «Έχω ήδη υποβάλλει αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του UHASSELT και επισυνάπτοντας την αποθηκευμένη σας αίτηση.

Το UHASSELT θα στείλει τις αιτήσεις των υποψηφίων στο ίδρυμά μας το Πολυτεχνείο Κρήτης στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει την τελική επιλογή των υποψηφίων για χρηματοδότηση Erasmus+ με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Ιανουάριο του 2024.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012