Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος ηλεκτροκίνησης με βηματικό κινητήρα Κ.Ε ΕΛΚΕ 81455. 12-07-2022 12:21 12-07-2022 12:21
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτροβαλβίδων για τις στοίβες κυψελών Η2 Κ.Ε ΕΛΚΕ 81455. 08-07-2022 15:17 08-07-2022 15:17
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός κιτ απομόνωσης γενετικού υλικού από δείγματα εδάφους Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999. 08-07-2022 09:26 08-07-2022 09:26
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και μηχανήματος εκτύπωσης Κ.Ε.82081 05-07-2022 14:21 05-07-2022 14:21
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών συστημάτων Κ.Ε.82291 05-07-2022 09:40 05-07-2022 09:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υδραυλικών ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-07-2022 15:16 01-07-2022 15:16
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-07-2022 15:07 01-07-2022 15:07
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Σιδεροπρίονο Ταινίας) Κ.Ε.81970 01-07-2022 11:19 01-07-2022 11:19
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών διεξαγωγής συνεδρίου - 100ης Συνόδου Πρυτάνεων 17/07/2022 - 20/07/2022 28-06-2022 14:07 28-06-2022 14:07
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και συγκεκριμένα Ρυθμιστών ροής μάζας (Mass Flow Controllers) και Μονάδας ελέγχου Κ.Ε. 82549 28-06-2022 11:20 28-06-2022 11:20
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια γραφικής ύλης και προωθητικού υλικού του Γραφείου Erasmus, σε δύο (2) τμήματα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Κ.Ε.82367 27-06-2022 15:14 27-06-2022 15:14
Πρόσκληση υποβολής προσφορών την ανάθεση υπηρεσιών οπτικοακουστικής κάλυψης/υποστήριξης της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την Προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης Κ.Ε. 82609 27-06-2022 14:40 27-06-2022 14:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια επιστημονικού οργάνου Κ.Ε.82414 27-06-2022 12:57 27-06-2022 12:57
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κάλυψη αναγκών διεξαγωγής της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την Προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης Κ.Ε. 82609 21-06-2022 11:33 21-06-2022 11:33
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιστημονικών Οργάνων-ΚΑΕ 7131 για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης 17-06-2022 07:39 17-06-2022 07:39
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης εξειδικευμένων εργαστηριακών δοκιμών Κ.Ε ΕΛΚΕ 82011. 15-06-2022 10:49 15-06-2022 10:49
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 09-06-2022 14:49 09-06-2022 14:49
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Κ.Ε ΕΛΚΕ 82532. 08-06-2022 10:44 08-06-2022 10:44
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων σε δύο (2) τμήματα Κ.Ε.82414 06-06-2022 12:05 06-06-2022 12:05
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτροβαλβίδων για τις στοίβες κυψελών υδρογόνου (Η2) Κ.Ε. 81455 06-06-2022 09:19 06-06-2022 09:19
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου (γάντια νιτριλίου και χαρτί ρολό) σε δύο (2) τμήματα - Κ.Ε.81999 03-06-2022 14:29 03-06-2022 14:29
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων σε τμήματα ως ακολούθως: Εξοπλισμός α) Τμήμα 1: Λυσίμετρα, αντλία κενού β) Τμήμα 2: Υδρόμετρο εδάφους Bouyoucos γ) Αναλώσιμα: Τμήμα 3: Φυτά-Γλάστρες Φυτωρίου 5L -Πιατάκια 03-06-2022 14:17 03-06-2022 14:17
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών-χημικών αναλωσίμων σε δύο (2) τμήματα - Κ.Ε.81999 03-06-2022 14:06 03-06-2022 14:06
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την διενέργεια αναλύσεων DNA και μεταφοράς δεδομένων μέσω υπηρεσίας νέφους Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999. 02-06-2022 14:18 02-06-2022 14:18
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Βιοεξανθρακώματος (Biochar) (m3), για τις ανάγκες της ΕΕ1 του έργου Κ.Ε.82420 02-06-2022 10:29 02-06-2022 10:29
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια νέων λογισμικών και ανανέωση λογισμικών- ΚΑΕ 7123, 0895 για τις ανάγκες των εργαστηρίων και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης 02-06-2022 10:18 02-06-2022 10:18
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops) και λοιπών περιφερειακών συστημάτων Κ.Ε.82485 01-06-2022 14:32 01-06-2022 14:32
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (εργαστηριακά χημικά αντιδραστήρια για την ανάλυση φυσικοχημικών χαρακτηριστικών παράκτιας περιοχής/ποιότητας νερού) Κ.Ε.82485 01-06-2022 11:03 01-06-2022 11:03
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης εξειδικευμένων εργαστηριακών δοκιμών Κ.Ε ΕΛΚΕ 82011. 01-06-2022 07:57 01-06-2022 07:57
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 82356 31-05-2022 14:25 31-05-2022 14:25
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012