Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Ολοκλήρωση της Πρακτικής

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα κάτωθι δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (πέντε εργάσιμες),

μετά το τέλος της πρακτικής, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

  Σε διαφορετική περίπτωση, είναι πιθανόν να μην μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς η πληρωμή σας! 

 

 

 

Για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για συμμετοχή στο πρόγραμμα και έχουν αντιστοιχηθεί στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ (και έλαβαν σχετική επιβεβαίωση από το σύστημα), τα επόμενα βήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης είναι τα εξής:

 

 

1.   Σύμβαση

 

Λήψη  τριών αντιγράφων της σύμβασης από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, υπογεγραμμένα από το Πολυτεχνείο Κρήτης.  Τα αντίγραφα αυτά πρέπει να υπογραφούν από το φοιτητή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

 

 

Ο φοιτητής θα πρέπει να γράψει επιπλέον ολογράφως και το όνομά του πάνω από την υπογραφή του στην 2η σελίδα, ενώ οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φορέων πρέπει να συμπληρώσουν: το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ τους, να ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝ τη σύμβαση (με τη σφραγίδα της εταιρείας, όπου φαίνεται και το ΑΦΜ της εταιρείας) και να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ και όλες τις συμβάσεις με μπλε στυλό.

 

 

Επίσης σε κάθε σύμβαση και στα τρία αντίγραφα, στο σημείο "8", συμπληρώνεται ο "χώρος" εργασίας (τμήμα,  μονάδα) του φοιτητή στο Φορέα (εφόσον υπάρχει)- 2ο Κενό, καθώς και το όνομα του επιβλέποντα της πρακτικής άσκησης του φοιτητή από τη μεριά του φορέα (1ο Κενό).

 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης πρέπει να αποφεύγεται και να γίνεται πάντα σε συνεννόηση με το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

 

Ο φορέας κρατάει το ένα από τα τρία πρωτότυπα έντυπα της σύμβασης, ενώ  ο φοιτητής φροντίζει για την επιστροφή ενός πρωτοτύπου στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το τρίτο πρωτότυπο είναι για το αρχείο του φοιτητή.

 

Προσοχή! Με το που λάβετε τις δύο συμβάσεις πίσω, παρακαλώ να στείλετε τη σύμβαση του Ιδρύματος σκαναρισμένη στο Γραφείο Πρακτικής για έλεγχο. Το Γραφείο θα επισημάνει τυχόν ελλείψεις. Εφόσον συμφωνηθεί ότι είναι εντάξει, το πρωτότυπο μπορεί να επιστραφεί στο Γραφείο Πρακτικής στο τέλος της πρακτικής, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά ολοκλήρωσης.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για το αρχείο του Ιδρύματος θέλουμε την πρωτότυπη σύμβαση και όχι έγχρωμο αντίγραφο οποιασδήποτε σύμβασης.

 

 

Ειδικά για όσους κάνουν πρακτική άσκηση εκτός Χανίων, η διαδικασία αυτή είναι απολύτως επιβεβλημένη, για να μην χρειαζεστεί να επιστρέφουν πίσω οι συμβάσεις για διορθώσεις την τελευταία στιγμή!!!

 

 

2.   Απογραφικό Δελτίο Εισόδου

 

Συμπλήρωση του ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ του φοιτητή. Το Δελτίο αυτό είναι ένα απλό ερωτηματολόγιο, το οποίο απαιτείται από ΟΛΟΥΣ τους ωφελούμενους που συμμετέχουν σε πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Θα πρέπει να συμπληρωθεί από ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές ΠΡΙΝ αρχίσουν την πρακτική τους άσκηση.

 

Ως ημερομηνία εισόδου θεωρείται η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Τα στοιχεία που δίνονται δεν χρησιμοποιούνται από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

Για τη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, θα σας σταλεί ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ LINK  σε ειδική πλατφόρμα του Πολυτεχνείου Κρήτης με e-mail, από την οποία θα μεταβιβαστούν αυτόματα τα δεδομένα στην επίσημη πλατφόρμα του ΕΣΠΑ.

 

 

 

 

 

3.    Εκτέλεση της Πρακτικής Άσκησης

 

Κατά την εκτέλεση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές πρέπει ναι είναι συνεπείς και συνεργάσιμοι και να ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας του φορέα.

 

Επιδιώξτε να αναλάβετε ευθύνες (στο μέτρο του δυνατού) και  μην επαναπαυθείτε στην απλή διεκπεραίωση ή παρακολούθηση διαδικασιών.

 

 

 

 

 

4.    Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης

 

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ο φοιτητής πρέπει να ζητήσει από το φορέα να υπογράψει και να σφραγίσει τη σχετική βεβαίωση (με την σφραγίδα της εταιρείας). 

 

Διαμορφώστε από την αρχή της πρακτικής σας τη βεβαίωση σε WORD ή PDF και στείλτε την στο Γραφείο ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΙΝ την δώσετε, έτοιμη, στον επιβλέποντα σας για υπογραφή.

 

Αφού πάρετε το ΟΚ από το Γραφείο Πρακτικής, τη δίνετε στον Φορέα για σφραγίδα της επιχείρησης & υπογραφή επιβλέποντα και μου την ΞΑΝΑΣΤΕΛΝΕΤΕ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΤΕΛΕΙΑ για να την έχω στο αρχείο του Γραφείου ΠΡΙΝ φέρετε την πρωτότυπη. Λάβετε υπόψη ότι είναι προτιμότερο να δώσετε τη βεβαίωση λίγες μέρες πριν τελείωσετε την πρακτική σας και όχι τελευταία μέρα για να την ετοιμάσει ο φορέας και να την παραλάβετε εσείς την τελευταία μέρα που θα είστε εκεί.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ημερομηνίες εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης πρέπει να συμπίπτουν με τις ημερομηνίες που  έχουν οριστεί στην σύμβαση!

 

Προσοχή επίσης στην ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης, η οποία μπορεί να είναι το ΝΩΡΙΤΕΡΟ η τελευταία εργάσιμη ημέρα ή και μεταγενέστερη, όχι όμως πριν την λήξη της πρακτικής!

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΒΗΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ!

 

 

 

Υπόδειγμα της βεβαίωσης υπάρχει εδώ !   

 

 

 

Υπόδειγμα της βεβαίωσης χωρίς τα σχόλια (όχι για να ξεχαστούν, αλλά για να σας διευκολύνω)

 

Υπόδειγμα της βεβαίωσης σε παλιά έκδοση του WORD

 

 

Παραδείγματα Λάθος Βεβαιώσεων

 

Παρακαλώ, σκανάρετε και φτιάχτε αρχείο  PDF, (π.χ. EPONHMO ONOMA-bebaiosi)  ή  φωτογραφείστε τη βεβαίωση και στείλτε την στο Γραφείο Πρακτικής με e-mail για έλεγχο ορθότητας!

 

Η διαδικασία αυτή επιβάλλεται ακόμη περισσότερο σε όσους κάνουν πρακτική εκτός Χανίων. Μετά το τέλος της πρακτικής, ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός για διόρθωση τυχόν λαθών!!!.

 

5.   Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής (την εταιρεία/φορέα)

 

Ζητήστε από τον επιβλέποντα της πρακτικής σας άσκησης να την αξιολογήσει. Ιδανικά, η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί τις τελευταίες μέρες της πρακτική σας άσκησης, αλλά για δίμηνη πρακτική μετά τον πρώτο ενάμιση μήνα είναι αποδεκτό (ειδικά αν ο επόπτη σας πρόκειται να απουσιάσει).

 

Η φόρμα του ερωτηματολογίου, μετά τη συμπλήρωσή της, θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να σφραγιστεί από τον φορέα ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ.  Το ερωτηματολόγιο του φορέα θα πρέπει να δοθεί στο φοιτητή εντός σφραγισμένου φακέλου και να επιστραφεί, μαζί με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης και το πρωτότυπο της σύμβασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Φόρμα Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής

 

 

6.   Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Άσκησης από το Φοιτητή

 

Στο ηλεκτρονικό έντυπο που θα βρείτε στη διεύθυνση παρακάτω θα αξιολογήσετε την πρακτική σας άσκηση.  Η συμπλήρωση να γίνει το πολύ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ πριν τη λήξη της πρακτικής σας άσκησης ή και αργότερα, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα. Μετά την συμπλήρωσή του θα πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ από το φοιτητή και να γραφεί ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ το ονοματεπώνυμο στη 1η και τελευταία σελίδα με μπλε στυλό.

 

Επειδή τα διαθέσιμα FORMAT, εκτύπωσης του ερωτηματολογίου έχουν τεράστια κενά, ζητήστε από το Γραφείο Πρακτικής να σας στείκλει το ερωτηματολόγιό σας, σε πιο "μαζεμένη" έκδοση, με χρονική σήμανση. Έτσι, αφού υποβάλλετε το ερωτηματολόγιο σας, ενημερώστε σχετικά το Γραφείο και θα σας επιστραφεί το ερωτηματολόγιό σας στην "COMPACT" μορφή μέσω e-mail σε μορφή pdf. Αφού το ελέγξετε προσεκτικά, το υπογράφετε όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

Για την ορθότερη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, προτείνεται κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας να κρατάτε ημερολόγιο με τις δραστηριότητες που εκτελείτε καθημερινά, ώστε η "Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου"  που ζητείται στο ερωτηματολόγιο να είναι το δυνατόν πληρέστερη. 

 

Προσοχή!!! Το ερωτηματολόγιο όταν μείνει ανοιχτό για πολλή ώρα, ενδέχεται να "χαθούν" οι πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει. Για την αποφυγή αυτού το προβλήματος, προτείνεται να έχετε προετοιμάσει την αναλυτική περιγραφή για το τι κάνετε κατά τη διάρκεια της πρακτικής σε ένα αρχείο WORD και να την αντιγράψετε εντός του ερωτηματολογίου, ώστε να μη απαιτείται πάρα πολύς χρόνος για τη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου!

 

Φόρμα Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φοιτητή

 

 

7. Απογραφικό Δελτίου Εξόδου

.  

Αντίστοιχα με το Απογραφικό Δελτίου Εισόδου, κατά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή πρέπει οι φοιτητές να συμπληρώσουν το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ.

 

Ως ημερομηνία εξόδου θεωρείται η ημερομηνία λήξης της  σύμβασης. Τα στοιχεία που δίνονται δεν χρησιμοποιούνται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως συμβαίνει και στο Απογραφικό Εισόδου, αλλά χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους από τη Διαχειριστική Αρχή

 

Για τη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου & Εξόδου, θα σας σταλεί ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ LINK  σε ειδική πλατφόρμα του Πολυτεχνείου Κρήτης με e-mail, από την οποία θα μεταβιβαστούν αυτόματα τα δεδομένα στην επίσημη πλατφόρμα του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, θα σας σταλεί ΕΝΑ e-mail που θα περιέχει και τα δύο link, που θα αφορούν τον καθένα σας προσωπικά.

 

Τέλος για να μην υπάρχει αμφισβήτηση για το ποιος υποβάλλει τα Απογραφικά Δελτία, θέλουμε στο τέλος υπογεγραμμένο από εσάς, με μπλε στυλό το παρακάτω έγγραφο, προφανώς με ημερομηνία μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής σας άσκησης. Το εκτυπώνετε, συμπληρώνετε τα αντίστοιχα πεδία με το χέρι και το υπογράφετε.

 

Τη βεβαίωση αυτή μπορείτε να συμπληρώσετε και επιτόπου κατά την παράδοση των εγγράφων στο Γραφείο Πρακτικής, ενώ θα πρέπει να την συμπεριλάβετε στην περίπτωση που στείλετε τα δικαιολογητικά σας ταχυδρομικά.

 

 

8.   Έντυπα Ε3.5. Έναρξης και Λήξης της πρακτικής σας που υποβάλλουν οι Φορείς Υποδοχής στην πλατφόρμα "ΕΡΓΑΝΗ" 

 

 

Από 1/10/2019, εφαρμόζοντας την Απόφαση αριθμ. οικ.29147/Δ 1.10258 /28-6-2019  του Υπουργείου Εργασίας η οποία επικαιροποιήθηκε 19-9-2019, οι φορείς υποδοχής των φοιτητών πρέπει να δηλώνουν τους φοιτητές πρακτικής στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, όπως κάνουν και για τους λοιπούς εργαζόμενούς τους.


 
Τη διαδικασία αυτή πρέπει να την κάνουν ΟΛΟΙ οι φορείς, είτε είναι μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις ή και ατομικές, ακόμα και αν δεν απασχολούν άλλο προσωπικό. Επίσης, εφαρμόζεται από τους φορείς τόσο του Δημοσίου, όσο και του Ιδιωτικού Τομέα.

 

Το έντυπο που πρέπει να υποβληθεί έχει τον κωδικό Ε3.5 και πρέπει να υποβληθεί πριν αρχίσει η πρακτική και αμέσως αφού τελειώσει. Ένα κενό έντυπο Ε3.5. μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς είναι διαθέσιμες εδώ.

 

 

Εσείς πρέπει να κάνετε τα εξής:

 

1- Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα στείλει στον φορέα σας ένα email με οδηγίες για την υποβολή δήλωσης στην ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο θα σας το κοινοποιήσει. Στο email θα επισυνάπτονται η σύμβαση πρακτικής (μη πλήρως υπογεγραμμένη) και τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή που χρειάζονται για τη δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ.

 

Εσείς θα πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία σας που αναγράφονται στα δύο έντυπα κα να επιβεβαιώσετε ότι έχει ενημερωθεί ο φορέα σας, επικοινωνώντας μαζί του.

 

Αν η πληροφορία δεν έχει φτάσει σωστά στον φορέα πρέπει να παρέμβετε άμεσα, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. 

 

 

2- Αν χρειαστεί να δώσετε περισσότερες πληροφορίες στους φορείς σας, μπορείτε να τους παραπέμψετε για να ενημερωθούν σχετικά στη σελίδα: https://www.tuc.gr/index.php?id=12128

 

 

3- Επίσης, ζητήσετε από τον φορέα σας να στείλουν απευθείας στο Γραφείο Πρακτικής μέσω e-mail το έντυπο "Ε3.5. Έναρξης" σε ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά την έναρξη της άσκησης, με κοινοποίηση και σε εσάς. Αν το έντυπο σταλεί στον Γραφείο, θα ενημερώθείτε άμεσα. 

 

Επισημαίνεται οτι οι φορείς λαμβάνουν ενημέρωση για τη διαδικασία αυτή μέσω e-mail από το Γραφείο Πρακτικής, όμως όλοι πρέπει να συμβάλλουμε ώστε η διαδικασία να γίνει σωστά και εγκαίρως, γιατί η μη υποβολή του εντύπου θα οδηγήσει στην ακύρωση της σύμβασης, αφού η δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ είναι απαραίτητη για να θεωρείται σύννομη η πρακτική σας.

 

 

Προσοχή!!! Σε περίπτωση που υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση, παρακαλώ ενημερώστε άμεσα το Γραφείο, γιατί ενδεχομένως να πρέπει να γίνει διακοπή της σύμβασης, διότι στην περίπτωση που ο φορέας δεν προτίθεται να κάνει τη δήλωση Ε3.5. όπως οφείλει, δεν θα μπορείτε να πληρωθείτε για την πρακτική σας, ακόμα και αν την ολοκληρώσετε κανονικά.

 

 

4- Στη λήξη της πρακτικής, ζητάτε το αντίστοιχο έντυπο "Ε3.5. Λήξης", το οποίο επίσης αποστέλλεται άμεσα στο Γραφείο Πρακτικής μέσω e-mail. Εφόσον το έντυπο φτάσει πρώτα στο Γραφείο, θα ενημερωθείτε άμεσα.5_ Μπορείτε και εσείς να ελέγχετε την υποβολή των εντύπων Ε3.5 στην ΕΡΓΑΝΗ μπαίνοντας στην πλατφόρμα myERGANI με τους κωδικούς σας στο  Taxisnet.

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα συμπληρωμένου εντύπου "Ε3.5. Έναρξης". Αντίστοιχη μορφή έχει και το "Ε3.5. Λήξης"

 

9.   Τελική Αναφορά των Φοιτητών ΜΠΔ (Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)

 

Από το 2023 και μετά, οι φοιτητές της Σχολής, εκτός των υπολοίπων βημάτων που προαναφέρθηκαν, οφείλουν να καταθέσουν μια σύντομη αναφορά σε σχέση με την πρακτική άσκηση που ολοκλήρωσαν στον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης Άσκησης της Σχολής ΜΠΔ, καθ. Ανάργυρο Δελή, σε μορφή pdf. 

Σκοπός της αναφοράς αυτής ήταν η καταγραφή της εργασίας ή των εργασιών που ανατέθηκαν στον φοιτητή και τις οποίες έφερε εις πέρας κατά τη διάρκεια της άσκησης, καθώς και η αποτίμηση της συνολικότερης εμπειρίας από τη συνεργασία με τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο φορέα υποδοχής.

 

Ενδεικτικά, η τελική αναφορά θα πρέπει να απαντάει στα κάτωθι ερωτήματα:

 • Τι ήταν ενδιαφέρον;
 • Τι έμαθες;
 • Υπήρξαν δυσκολίες; Πως ξεπεράστηκαν;
 • Αν δεν ξεπεράστηκαν, γιατί συνέβη αυτό;
 • Ποιο ήταν το πιο εύκολο και το πιο δύσκολο κομμάτι της εργασίας;
 • Ποιες οι ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές κατά τη διάρκεια της άσκησης;
 • Ποια γνώση/ ποιο μάθημα από όσα έχει διδαχθεί ο φοιτητής στο πλαίσιο των Σπουδών του στο Π.Κ. βοήθησε περισσότερο;
 • Πώς εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης η σχέση του φοιτητή με την  εργασία που είχε αναλάβει και η συνεργασία με τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε;
 • Τι δυσκολίες συνεργασίας προέκυψαν;
 • Ποιες δεξιότητες βοήθησαν ή η έλλειψη ποιων ικανοτήτων δυσκόλεψε την εκτέλεση της άσκησης;
 • Διαπιστώθηκαν  αλλαγές του ίδιου του φοιτητή κατά τη διάρκεια της άσκησης και τι είδους;
 • Η εργασία αυτή θα ήταν επιλογή του φοιτητή και στο μέλλον και γιατί;

 

Για να γραφεί η τελική Αναφορά συνίσταται ο φοιτητής να τηρεί καθημερινό ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται οι δραστηριότητες της ημέρας, οι εντυπώσεις του, οι σκέψεις του και τα συναισθήματά του, καθώς και τι είναι αυτό που του "έμεινε" στο τέλος της κάθε μέρας.

 

Οδηγίες για τη μορφοποίηση του κειμένου της αναφοράς:

 • 4-6 σελίδες,
 • 1,5 διάστημα,
 • 12 μέγεθος γραμματοσειράς.

Μορφοποίηση Εξώφυλλου:

Τα ελάχιστα στοιχεία που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο εξώφυλλο της Αναφοράς είναι τα εξής:

 • Πολυτεχνείο Κρήτης- Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
 • Τελική Αναφορά του :  {ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ}
 • Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: {…}
 • Φορέας Υποδοχής: {ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ}
 • ΑΦΜ Φορέα Υποδοχής: {…}
 • Ημερομηνίες Εκτέλεσης Πρακτικής:  -/-/2023 μέχρι -/-/2023
 • Επιστημονικά Υπεύθυνος Σχολής: καθ. Ανάργυρος Δελής
 • Ημερομηνία Κατάθεσης Αναφοράς: {ΜΗΝΑΣ}({ΕΤΟΣ}

 

Η αναφορά θα πρέπει να σταλεί σε αρχείο pdf στον κ. Δελή, με κοινοποίηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εντος 15 ημερών μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Σημειώνεται επίσης ότι για την προώθηση της αμοιβής του κάθε φοιτητή της Σχολής ΜΠΔ, η συγκεκριμένη τελική αναφορά είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ!

 


Συνολικά, για να  την πληρωμή των φοιτητών και τη επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, μετά τη λήξη της πρακτικής, θα πρέπει ο φοιτητής να προσκομίσει:

 

 

 

-Ένα (από τα τρία) πρωτότυπα της σύμβασης για το αρχείο του Γραφείου

 

 

-Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Άσκησης

 

 

-Ερωτηματολόγιο φορέα, συμπληρωμένο ηλεκτρονικά, εκτυπωμένο, υπογραμμένο και σφραγισμένο σε κλειστό φάκελο

 

 

-Ερωτηματολόγιο φοιτητή, συμπληρωμένο ηλεκτρονικά, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο από τον φοιτητή

 

 

- Βεβαίωση Συμπλήρωσης Απογραφικών Δελτίων

 

 

- 'Εντυπο Ε3.5. Λήξης της πρακτικής από τη δήλωση του φορέα στην "ΕΡΓΑΝΗ" σε ηλεκτρονική μορφή.

 

 

 

Τέλος, από το Γραφείο θα ελεγχθεί ότι έχουν πράγματι συμπληρωθεί ηλεκτρονικά τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου και Εξόδου.

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε ερώτημα έχετε μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο 28210 37452 ή να αποστείλετε e-mail στο praktikituc@tuc.gr

 

 

 

Ζήστε την εμπειρία! Καλή επιτυχία!

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012