Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

2η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση το 2024 για τους Φοιτητές της

 

 Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

 

Χανιά, Δευτέρα 27-5-2024

 

 

Προσκαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2024, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα και αποστέλλοντας στο Γραφείο Πρακτικής μέσω e-mail τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική βαθμολογία).

 

https://forms.gle/7MCpZj4zuSeisZMYA

 

Προσοχή! Όσοι έχουν ήδη εγκριθεί στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση.

 

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους θα σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail  από το Γραφείο Πρακτικής, όχι αυτόματα, αλλά μετά την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών μέσω e-mail. Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβετε απαντητικό e-mail εντός 1-2 ημερών, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (28210-37452).

 

Αρχικά, οι διαθέσιμες θέσεις για τους φοιτητές ΗΜΜΥ το 2024 ήταν 32, ενώ μετά την ολοκλήρωση της 1ης Πρόσκλησης έχουν μείνει αδιάθετες 6 θέσεις, στις οποίες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εφόσον επιβεβαιωθεί η απόσυρση του ενδιαφέροντος φοιτητών ΗΜΜΥ, οι αιτήσεις των οποίων είχαν εγκριθεί στα πλαίσια της προηγούμενης πρόσκλησης. Επιπλέον, είναι δυνατή η μεταφορά θέσεων από άλλες Σχολές του Ιδρύματος, εφόσον μείνουν αδιάθετες.

 

Το 2024, η πρακτική άσκηση για τους φοιτητές Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Υπολογιστών θα είναι φέτος διάρκειας δύο μηνών και θα υλοποιηθεί, κατά κανόνα, δια ζώσης.

 

Η ολοκλήρωση όλων των πρακτικών ασκήσεων θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 31/10/2024, μια και τότε ολοκληρώνεται το τρέχον πρόγραμμα, αν και υπάρχει πιθανότητα η λήξη να μετατεθεί ένα μήνα αργότερα έως 30/11/2024, εφόσον υπάρξει έγκαιρη επέκταση του προγράμματος και αναμόρφωση του νομικού πλαισίου.

 

Η μηνιαία μικτή αμοιβή θα ανέλθει φέτος στα 280 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών, που αποτελεί και το ανώτερο όριο του τρέχοντος προγράμματος.

 

Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης αποτελεί ευθύνη των φοιτητών η διαχείριση τυχόν παράλληλων ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων, ενώ οι φοιτητές δεν θα πρέπει να υπολογίζουν σε διευκολύνσεις σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους αυτές. Σημειώνεται ότι το Γραφείο Πρακτικής δεν εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία αυτή.

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και η αποστολή των δικαιολογητικών (αναλυτική βαθμολογία ή/και υπεύθυνη δήλωση) θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί

το αργότερο έως την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024.

 

Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών θα τα βρείτε εδώ:

 

 https://www.tuc.gr/index.php?id=7993

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την Αίτηση

Πέρα από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά) πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία, όπου θα φαίνονται το εξάμηνο φοίτησης, ο αριθμός των ECTS των ολοκληρωμένων μαθημάτων, ο μέσος όρος βαθμολογίας κ.λπ.

Το έντυπο αυτό μπορεί να ζητηθεί ηλεκτρονικά μέσα από το portal του φοιτητολογίου (https://students.tuc.gr), στο  οποίο οι φοιτητές εισέρχονται με τους ιδρυματικούς τους κωδικούς. Η διαδρομή ξεκινά από την επιλογή «Εξυπηρέτηση», «Αιτήσεις», «Αιτήσεις Πιστοποιητικών», «Νέα Αίτηση», ενώ από την ίδια διαδρομή γίνεται και η παραλαβή της αναλυτικής βαθμολογίας μετά την έγκριση της αίτησης. Μάλιστα, για την έγκριση της αίτησης αποστέλλεται ειδοποίηση μέσω e-mail στο ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή. Για τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στο kef@tuc.gr

 

Προσοχή! Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης από το ιδρυματικό e-mail του φοιτητή, ως απόδειξη της ταυτότητάς του, ΠΡΙΝ την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.  

 

Αν για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί το ιδρυματικό email του φοιτητή, για να γίνει αποδεκτή η αίτηση, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν να συμπεριληφθεί σκαναρισμένη από τις δύο πλευρές η ταυτότητα ή το διαβατήριο του φοιτητή, εκτός από την αναλυτική βαθμολογία που προαναφέρθηκε.

Σημειώνεται ότι το Γραφείο ΔΕΝ θα αναζητήσει με δική του πρωτοβουλία την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή, ανεξάρτητα από το αν ο φοιτητής έχει υποβάλει εγκαίρως ηλεκτρονική αίτηση και επομένως μία αίτηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο εφόσον έχει γίνει η ηλεκτρονική αίτησή και έχουν σταλεί και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν.

 

 

Διαδικασία

Η αρχική λίστα των επιλεχθέντων φοιτητών θα εγκριθεί από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Ασκησης που έχει ορίσει η Σχολή, ενώ θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές, επιλεχθέντες και μη, θα ενημερωθούν μέσω e-mail, ενώ θα υπάρξει περιορισμένος χρόνος για υποβολή ενστάσεων στους μη επιλεχθέντες (5 εργάσιμες μέρες). Οι τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή που επίσης έχει οριστεί από τη συνέλευση της σχολής. Σε κάθε περίπτωση, τα οριστικά αποτελέσματα θα επικυρωθούν από την Γενική Συνέλευση της Σχολής. Σε κάθε περίπτωση, τα οριστικά αποτελέσματα θα επικυρωθούν από την Γενική Συνέλευση της Σχολής.

 

Μετά την οριστικοποίηση των επιλεχθέντων φοιτητών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα επικοινωνήσει μέσω e-mail με τους επιλεχθέντες φοιτητές, για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών  ("ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ") για την κατάρτιση συμβάσεων, αλλά πρωτίστως για την  επιλογή των φορέων υποδοχής των φοιτητών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προτρέπονται να επισκέπτονται τον ιστότοπο της πρακτικής για να είναι ενήμεροι για τη διαδικασία και να προετοιμάζονται για την ταχύτερη προώθησή της.

 

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης για περισσότερες πληροφορίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο βρίσκονται εδώ:  https://www.tuc.gr/index.php?id=2454ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας με τους Υπεύθυνους της Σχολής θα τα βρείτε εδώ:  Οργανωτικό Σχήμα.

 

 

***

Προσωπικά Δεδομένα

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων συλλέγονται αποκλειστικά για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή την ανάκληση υποβληθείσας αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" και την παρακολούθηση υλοποίησης των διαδικασιών επιλογής φοιτητών του έργου.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών αυτών δεδομένων καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για την πλήρη ενημέρωσή σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Πολυτεχνείο Κρήτης παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://www.tuc.gr/index.php?id=11121

 

 ***

1η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση το 2024 για τους Φοιτητές της

 

 Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

 

Χανιά, Τελευταία Ενημέρωση: Τετάρτη 20-3-2024

Αρχική Ενημέρωση: Παρασκευή 8-3-2024

 

Προσκαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2024, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την κάτωθι φόρμα και αποστέλλοντας στο Γραφείο Πρακτικής μέσω e-mail τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική βαθμολογία).

 

https://forms.gle/7MCpZj4zuSeisZMYA

 

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους θα σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail  από το Γραφείο Πρακτικής, όχι αυτόματα, αλλά μετά την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών μέσω e-mail. Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβετε απαντητικό e-mail εντός 1-2 ημερών, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (28210-37452).

 

Συνολικά θα διατεθούν 32 θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές ΗΜΜΥ το 2024, οι περισσότερες εκ τις οποίες θα πρέπει να είναι στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι υπό προϋποθέσεις, υπάρχει δυνατότητα "κινητικότητας" των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των Σχολών του ιδρύματος.

 

Το 2024, η πρακτική άσκηση για τους φοιτητές Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Υπολογιστών θα είναι φέτος διάρκειας δύο μηνών και θα υλοποιηθεί, κατά κανόνα, δια ζώσης.

 

Η ολοκλήρωση όλων των πρακτικών ασκήσεων θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την 31/10/2024, μια και τότε ολοκληρώνεται το τρέχον πρόγραμμα, αν και υπάρχει πιθανότητα η λήξη να μετατεθεί ένα μήνα αργότερα έως 30/11/2024, εφόσον υπάρξει έγκαιρη επέκταση του προγράμματος και αναμόρφωση του νομικού πλαισίου.

 

Η μηνιαία μικτή αμοιβή θα ανέλθει φέτος στα 280 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών, που αποτελεί και το ανώτερο όριο του τρέχοντος προγράμματος.

 

Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης αποτελεί ευθύνη των φοιτητών η διαχείριση τυχόν παράλληλων ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων, ενώ οι φοιτητές δεν θα πρέπει να υπολογίζουν σε διευκολύνσεις σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους αυτές. Σημειώνεται ότι το Γραφείο Πρακτικής δεν εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία αυτή.

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και η αποστολή των δικαιολογητικών (αναλυτική βαθμολογία ή/και υπεύθυνη δήλωση) θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί

το αργότερο έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.

 

Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών θα τα βρείτε εδώ:

 

 https://www.tuc.gr/index.php?id=7993

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την Αίτηση

Πέρα από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά) πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία, όπου θα φαίνονται το εξάμηνο φοίτησης, ο αριθμός των ECTS των ολοκληρωμένων μαθημάτων, ο μέσος όρος βαθμολογίας κ.λπ.

Το έντυπο αυτό μπορεί να ζητηθεί ηλεκτρονικά μέσα από το portal του φοιτητολογίου (https://students.tuc.gr), στο  οποίο οι φοιτητές εισέρχονται με τους ιδρυματικούς τους κωδικούς. Η διαδρομή ξεκινά από την επιλογή «Εξυπηρέτηση», «Αιτήσεις», «Αιτήσεις Πιστοποιητικών», «Νέα Αίτηση», ενώ από την ίδια διαδρομή γίνεται και η παραλαβή της αναλυτικής βαθμολογίας μετά την έγκριση της αίτησης. Μάλιστα, για την έγκριση της αίτησης αποστέλλεται ειδοποίηση μέσω e-mail στο ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή. Για τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στο kef@tuc.gr

 

Προσοχή! Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης από το ιδρυματικό e-mail του φοιτητή, ως απόδειξη της ταυτότητάς του, ΠΡΙΝ την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.  

 

Αν για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί το ιδρυματικό email του φοιτητή, για να γίνει αποδεκτή η αίτηση, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν να συμπεριληφθεί σκαναρισμένη από τις δύο πλευρές η ταυτότητα ή το διαβατήριο του φοιτητή, εκτός από την αναλυτική βαθμολογία που προαναφέρθηκε.

Σημειώνεται ότι το Γραφείο ΔΕΝ θα αναζητήσει με δική του πρωτοβουλία την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή, ανεξάρτητα από το αν ο φοιτητής έχει υποβάλει εγκαίρως ηλεκτρονική αίτηση και επομένως μία αίτηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο εφόσον έχει γίνει η ηλεκτρονική αίτησή και έχουν σταλεί και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν.

 

 

Διαδικασία

Η αρχική λίστα των επιλεχθέντων φοιτητών θα εγκριθεί από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Ασκησης που έχει ορίσει η Σχολή, ενώ θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές, επιλεχθέντες και μη, θα ενημερωθούν μέσω e-mail, ενώ θα υπάρξει περιορισμένος χρόνος για υποβολή ενστάσεων στους μη επιλεχθέντες (5 εργάσιμες μέρες). Οι τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή που επίσης έχει οριστεί από τη συνέλευση της σχολής. Σε κάθε περίπτωση, τα οριστικά αποτελέσματα θα επικυρωθούν από την Γενική Συνέλευση της Σχολής. Σε κάθε περίπτωση, τα οριστικά αποτελέσματα θα επικυρωθούν από την Γενική Συνέλευση της Σχολής.

 

Μετά την οριστικοποίηση των επιλεχθέντων φοιτητών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα επικοινωνήσει μέσω e-mail με τους επιλεχθέντες φοιτητές, για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών  ("ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ") για την κατάρτιση συμβάσεων, αλλά πρωτίστως για την  επιλογή των φορέων υποδοχής των φοιτητών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προτρέπονται να επισκέπτονται τον ιστότοπο της πρακτικής για να είναι ενήμεροι για τη διαδικασία και να προετοιμάζονται για την ταχύτερη προώθησή της.

 

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης για περισσότερες πληροφορίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο βρίσκονται εδώ:  https://www.tuc.gr/index.php?id=2454ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας με τους Υπεύθυνους της Σχολής θα τα βρείτε εδώ:  Οργανωτικό Σχήμα.

 

 

***

Προσωπικά Δεδομένα

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων συλλέγονται αποκλειστικά για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή την ανάκληση υποβληθείσας αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" και την παρακολούθηση υλοποίησης των διαδικασιών επιλογής φοιτητών του έργου.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών αυτών δεδομένων καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για την πλήρη ενημέρωσή σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Πολυτεχνείο Κρήτης παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://www.tuc.gr/index.php?id=11121

 

 

*** 

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση του Πολυτεχνείου Κρήτης ακαδημαϊκών ετών 2022-2023 & 2023-2024» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΕΛΚΕ) εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-27  και  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ+).    

 

Ιδρυματικά Υπεύθυνος: καθ. Νικόλαος Καλλίθρακας- Κόντος

 

Υπεύθυνος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών:  Φώτης Καζάσης, Μέλος ΕΔΙΠΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012