Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Μελέτη Δημιουργίας Εκθετηρίου Συλλογών Λαογραφίας και Εξέλιξης της Τεχνολογίας στο κτήριο της «πρώην Γαλλικής Σχολής»

Τίτλος

Μελέτη Δημιουργίας Εκθετηρίου Συλλογών Λαογραφίας και Εξέλιξης της Τεχνολογίας στο κτήριο της «πρώην Γαλλικής Σχολής»

 

Περιφέρεια

Κρήτης

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

«Ειδικές Μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη ανάπτυξη»

Τελικός Δικαιούχος

Πολυτεχνείο Κρήτης

Προϋπολογισμός

€ 52.080

Αξία σύμβασης

€ 25.519,2

Χρηματοδότης

Περιφερειακό Ταμείο Κρήτης

Περιγραφή  

 

Εκπόνηση μελέτης για την δημιουργία ενός εκθετηριακού χώρου και της διαμόρφωσης του χώρου αυτού όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης με θέμα τη λαογραφία και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ο εκθετηριακός χώρος θα στεγαστεί στο κεντρικό κτίριο στο χώρο της πρώην Γαλλικής Σχολής στην Χαλέπα Χανίων.

Στόχοι - Αποτελέσματα

 

Η παρούσα μελέτη αποβλέπει στην εκπόνηση της οριστικής μελέτης του εκθετηριακού χώρου, στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την καταγραφή, αποτίμηση, οργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση της έκθεσης συλλογών λαογραφίας και εξέλιξης της τεχνολογίας που έχει στην κατοχή του το Ίδρυμα από δωρεές, στη συλλογή της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) και λοιπών ιδιωτικών συλλογών

Περίοδος υλοποίησης

26/11/2018 - 26/10/2019

Αρχεία: 

Σύμβαση

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012