Πληροφορίες:

Ελευθερία Καραγιάννη

Υπεύθυνη εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση Δράσης ΚΑ1.03, υπεύθυνη δράσης ΚΑ1.07 Διεθνούς Κινητικότητας και ΚΑ1.08 Ομίλου Κινητικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης


Κτήριο Ε5 Γραφείο 009
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά
73100 Χανιά,
28210 37416 | erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr

 

Έλενα Παπαδογεωργάκη

Erasmus+ Δράση ΚΑ1.03
Υπεύθυνη για:
Δι-ιδρυματικές συμφωνίες
Εισερχόμενους φοιτητές
Εξερχόμενο - Εισερχόμενο Προσωπικό

Κτήριο Ε5 Γραφείο 015
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά
73100 Χανιά, 28210 37470 | erasmus<στο>isc.tuc.gr

Εrasmus+ Κινητικότητα φοιτητών & προσωπικού ΑΕΙ

Τι είναι το Πρόγραμμα Erasmus+

To πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987 και πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της Ευρώπης. Αφορά την επιχορηγούμενη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού (ακαδημαϊκού και διοικητικού) σε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς στην Ευρώπη. Από το 2014 και μετά το Erasmus μετονομάστηκε σε Erasmus+ και είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020). Οι φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια άλλη χώρα, ευρωπαϊκή (Κλασική Κινητικότητα) ή μη-ευρωπαϊκή, δηλαδή σε Χώρα Εταίρο (Διεθνής Κινητικότητα), με σκοπό να σπουδάσουν (Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές), να δουλέψουν (Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση), να διδάξουν (Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού), να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες (Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση). Τα τελευταία περίπου 30 χρόνια μέσω του προγράμματος έχουν μετακινηθεί πάνω από 3.000.000 φοιτητές για να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους σε κάποιο άλλο Ίδρυμα ή Οργανισμό στην Ευρώπη. Πέραν της κινητικότητας ατόμων, το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, τα Erasmus Mundus Joint Master Degrees, ενώ προστέθηκαν και νέες δράσεις, γνωστές και ως Συμπράξεις, οι οποίες έχουν ως στόχο τη δημιουργία διεθνικών συνεργασιών για καινοτομία και ανταλλαγή πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ.

 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ με τα παρακάτω στοιχεία:

Institutional Erasmus Code: G KRITIS 09 

Erasmus Charter for Higher Education Number: 210395-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE

PIC924773848CO

 

 

Erasmus Charter Πολυτεχνείου Κρήτης 2014-2020  

Erasmus Policy Statement  

 

Με την ευκαιρία του εορτασμού των 30 χρόνων του Προγράμματος Erasmus, o πρόεδρος κ. Jean-Claude Juncker δήλωσε: "Κάθε ευρώ που επενδύουμε στο Erasmus+ είναι επένδυση στο μέλλον — στο μέλλον ενός νέου ανθρώπου και στο μέλλον της ευρωπαϊκής μας ιδέας. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη επένδυση που να αξίζει περισσότερο από την επένδυση στα πρόσωπα που θα βρίσκονται αύριο σε ηγετικές θέσεις. Καθώς γιορτάζουμε τη συμμετοχή του 9άκις εκατομμυριοστού ατόμου, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι φιλοδοξίες μας για το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ είναι 9 φορές μεγαλύτερες".

Ο κ. Tibor Navracsics, επίτροπος αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού, δήλωσε: "Όπως κάθε ανταλλαγή Erasmus+ αποτελεί εμπειρία ζωής — σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο — τα 30 χρόνια κινητικότητας και συνεργασίας έχουν προσφέρει στην Ευρώπη μια γενιά 9 εκατομμυρίων ανθρώπων με ανοικτό πνεύμα και νέες επιχειρηματικές ιδέες που διαμορφώνουν σήμερα το μέλλον της κοινωνίας μας".

 

Erasmus bringing Europeans together video

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--