Φωτογραφίες

Φωτογραφίες

Δορυφορικός Χάρτης
Εργαστήριο
Αυλή Μ.Π.Δ.
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Κτίριο Βιβλιοθήκης
Εργαστήριο
Κτίριο φοιτητικής εστίας
Κ.Ε.Γ.Ε.Π.
Άποψη απο κτίρια Μηχ.Ο.Π.
Άποψη απο κτίρια Μηχ.Ο.Π.
Γενική άποψη απο τα κτίρια Μηχ.Ο.Π.
Γενική άποψη απο τα κτίρια Μ.Π.Δ.
Άποψη απο τα κτίρια Μ.Π.Δ.
Αίθουσα Διδασκαλίας
Εργαστήριο Μ.Π.Δ.
Εργαστήριο Μ.Π.Δ.
Κτίριο Βιβλιοθήκης
Γήπεδα
Κτίριο πρώην Γαλλικής Σχολής
Εργαστήριο
Εργαστήριο
Ερευνητική εργασία
Κτίριο Μηχ.Ο.Π.
Κτίριο Μηχ.Ο.Π.
Κεντρικά κτίρια
Αποψη απο το παλιό λιμάνι Χανίων
Εξωτερικό Αμφιθέατρο
Εργαστήριο Μ.Π.Δ.
Εργαστήριο Μ.Π.Δ.
Εργαστήριο Μ.Π.Δ.
Προαύλιος χώρος
 
 
 
 
    © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
    --