Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη προκήρυξη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

bit.ly/2PQ5Ip5

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν το

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να…

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση φοιτητών που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό.

Ημερομηνία: 12/02/2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+: ΚΑ107 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Σχέδιο 2018-2020 / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020

Χανιά 27/01/2020

Στο πλαίσιο της δράσης του…

Διαβάστε περισσότερα

Στον συνημμένο αρχείο, μπορείτε να δείτε το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα καθώς και το ποιες έχουν εγκριθεί ή απορριφθεί καθώς και…

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο Πολυτεχνείο Κρήτης 2016-2019: Μια ανασκόπηση ή
Πώς το πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να στηρίξει μια στοχευμένη στρατηγική…

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να…

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να…

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πρόγραμμα της Ημερίδας «Διεθνείς Δράσεις Erasmus+» του Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκ…

Διαβάστε περισσότερα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012