Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελική κατάταξη υποψηφίων φοιτητών Erasmus για σπουδες (χειμερινό εξάμηνο του 2016-2017) και πρακτική

Επισυνάπτονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι είχαν αιτηθεί να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 και για πρακτική άσκηση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012