Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων πρακτικής άσκησης Erasmus+2019-2020 ΜΗΠΕΡ

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

συνημμένη θα δείτε την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 που πραγματοποίησε ο υπεύθυνος Erasmus+ της Σχολής ΜΗΠΕΡ.

Η διαθέσιμη χρηματοδότηση του Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2019-2020 καλύπτει σε πρώτη φάση 17 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται με ίσο τρόπο στις 5 Σχολές του Ιδρύματος, παρέχοντας ωστόσο και δυνατότητα κάλυψης της μετακίνησης επιλαχόντων, για τους οποίους θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση.

Οι φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ, οι οποίοι αιτήθηκαν την μετακίνησή τους στο εξωτερικό για τρίμηνη πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus+, έχουν αξιολογηθεί θετικά και επομένως μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι οι παρακάτω:

ΜΗΠΕΡ
1. Α.Μ. 2013050043
2. Α.Μ. 2013050069
3. Α.Μ. 2013050088
4. Α.Μ. 2013050076
5. Α.Μ. 2013050040

Επιλαχόντες - επιλαχούσες της Σχολής ΜΗΠΕΡ

1. Α.Μ. 2013050106

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012