Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Erasmus Days 2021

The Erasmus experience can swap your potentials to competencies

Πρόγραμμα:

1η ημέρα 14 Οκτωβρίου 2021 ώρα 11.00-14.00 

Σύνδεσμος συμμετοχής στην εφαρμογή MS Teams

1o Στρογγυλό τραπέζι: "Εξωστρέφεια, Συνεργασίες και Πανεπιστήμια"

με την συνεργασία Αντιπρυτάνεων, Επιστημονικά Υπευθύνων του Προγράμματος Erasmus+ και των Γραφείων Erasmus+ των ΑΕΙ που συμμετέχουν στον Όμιλο Πρακτικής του Παντείου και τον Όμιλο International Credit Mobility. 

Επίσης, συμμετέχουν η Πρόεδρος ESN Greece και η Πρόεδρος του ESN Panteionεξερχόμενοι και εισερχόμενοι φοιτητές/τριες.

Θα προβληθούν σύντομα βίντεο από φοιτητές Erasmus (incoming & outgoing). 

 

2η ημέρα 15/10/2021 ώρα 10.00-13.00 

Σύνδεσμος συμμετοχής στην εφαρμογή MS Teams

2o Στρογγυλό τραπέζι: "Erasmus+ Πανδημία, Διαφορετικότητα, Μέλλον και Προοπτικές"

Συμμετέχουν: Μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και των ακόλουθων Επιτροπών:

  • Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Erasmus+
  • Διεθνών Σχέσεων και Erasmus+

Συμμετέχουν επίσης, εξερχόμενοι και εισερχόμενοι φοιτητές/τριες του Παντείου και του ESN Παντείου  διοικητικοί υπάλληλοι που είχαν εμπειρία Erasmus.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012