Ο παρακάτω σύντομος οδηγός αφορά το helpdesk.tuc.gr στην ελληνική γλώσσα. Για αλλαγή στην ελληνική γλώσσα επιλέξετε: “Logged in as ...”->”Preferences”->”Language”->Greek (Modern) και “Save Changes”.

 • Στην αρχική σελίδα μπορείτε να δείτε τα “ανοιχτά” αιτήματά σας (εάν υπάρχουν).

 • Για υποβολή νέου αιτήματος, επιλέξετε “Νέο αίτημα” επάνω αριστερά.

  • Επιλέξετε την “ουρά” αιτημάτων που ταιριάζει με το περιεχόμενο του αιτήματος που θα υποβάλετε:

   • Μηχανογραφικό, Δίκτυα, Υπολογιστική Υποδομή: Αιτήματα προς τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής

 • Κατά την υποβολή νέου αιτήματος, συμπληρώστε στην εμφανιζόμενη φόρμα - εάν απαιτούνται - τα παρακάτω πεδία:

  • Cc: το email τρίτου προσώπου, εάν θέλετε να κοινοποιήσετε το αίτημα

  • Θέμα: τίτλος που περιγράφει το αίτημα

  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: το τηλέφωνό σας

  • Επισύναψη: συνοδευτικό αρχείο εάν σχετίζεται με το αίτημα

  • Πεδίο κειμένου: αναλυτική περιγραφή του αιτήματος

  • Επιλέξετε “Δημιουργία αιτήματος” όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των παραπάνω

 • “Καταχωρημένο” αίτημα σημαίνει αίτημα το οποίο έχετε υποβάλει στο παρελθόν και είτε έχει επιλυθεί είτε εκκρεμεί η επίλυσή του.

 • “Ανοιχτό” αίτημα σημαίνει αίτημα το οποίο έχετε υποβάλει στο παρελθόν και εκκρεμεί ακόμη η επίλυσή του.

 • “Κλειστό” αίτημα σημαίνει αίτημα για το οποίο έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες.

 • Η στήλη “Κατάσταση” στα αιτήματα μπορεί να είναι:

  • “νέα” : η αρχική κατάσταση με τη δημιουργία του αιτήματος

  • “ανοικτά” : η κατάσταση μετά την πρώτη επικοινωνία από τον “Διαχειριστή”

  • “σε αναμονή” : κατάσταση αναμονής, ορίζεται από τον  “Διαχειριστή”

  • “επιλυμένα” : κατάσταση ολοκλήρωσης, ορίζεται από τον  “Διαχειριστή”

  • “απορρίφθηκε” : κατάσταση απόρριψης, ορίζεται από τον  “Διαχειριστή”

 • Η στήλη “Διαχειριστής” στα αιτήματα εμφανίζει το πρόσωπο (υπάλληλος ΠΚ) το οποίο έχει αναλάβει το χειρισμό του συγκεκριμένου αιτήματος.

 • Επιλέγοντας κάποιο ήδη “Καταχωρημένο” αίτημα μπορείτε να δείτε όλο το ιστορικό μεταβολών και αλληλογραφίας, καθώς και να επιλέξετε “Απάντηση” ώστε να επικοινωνήσετε και πάλι με τον “Διαχειριστή” του συγκεκριμένου αιτήματος.

 • Έχετε δυνατότητα απάντησης στον “Διαχειριστή” και εκτός της πλατφόρμας  helpdesk.tuc.gr, απαντώντας απλά στα σχετικά email που λαμβάνετε, χωρίς να αλλάξετε το θέμα του μηνύματος.

 

Δείτε στις παρακάτω εικόνες τα βήματα υποβολής νέου αιτήματος.

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες για στοιχεία που απαιτούνται  για συγκεκριμένες αιτήσεις.

Υποβολή νέου Αιτήματος

Σε περίπτωση που χρειάζεται να αλλάξετε γλώσσα

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--