Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Ξεκίνησαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα

"Πρακτική Άσκηση" για το 2021!!

 

 

1η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΑΡΧ.ΜΗΧ το 2021

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης: 15-3-2021 με 31-3-2021

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΑΡΧ.ΜΗΧ. 2021

 

 

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΑΡΧ. ΜΗΧ. (2017, 2018, 2019 & 2020) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

1η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΗΠΕΡ το 2021

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης: 15-3-2021 με 31-3-2021

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ  2021

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΠΕΡ (2017, 2018, 2019 & 2020) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

1η  Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΠΔ το 2021

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης: 15-3-2021 με 31-3-2021

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΠΔ 2021

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΠΔ (2017, 2018, 2019 & 2020) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

 

1η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΗΜΜΥ το 2021

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης: 15-3-2021 με 2-4-2021

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΗΜΜΥ 2021

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΗΜΜΥ (2017, 2018, 2019 & 2020) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

1η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΗΧΟΠ το 2021

 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης: 15-3-2021 με 31-3-2021

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΗΧΟΠ 2021
 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΧΟΠ (2017, 2018, 2019 & 2020) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

 


ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012