Ξεκίνησαν οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα

"Πρακτική Άσκηση" για το 2020!!

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές ΑΡΧ.ΜΗΧ το 2020

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 2ης Πρόσκλησης: 9-6-2020,

 

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΑΡΧΜΗΧ    9-4-2020 

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΑΡΧΜΗΧ   24-6-2020 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΑΡΧ. ΜΗΧ. (2017, 2018 & 2019) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΗΠΕΡ το 2020

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 2ης Πρόσκλησης: 9-6-2020,

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ   9-4-2020 

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΗΠΕΡ  25 -6-2020 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΠΕΡ (2017 & 2018) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

2η  Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΠΔ το 2020

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 2ης Πρόσκλησης:9-6-2020,

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΠΔ   9-4-2020 

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΠΔ   1-7-2020 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΠΔ (2017, 2018 & 2019) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΗΜΜΥ το 2020

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 2ης Πρόσκλησης: 9-6-2020,

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΗΜΜΥ  7-4-2020 

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΗΜΜΥ  25-6-2020 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΗΜΜΥ (2017, 2018 & 2019) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

2η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές  ΜΗΧΟΠ το 2020

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 2ης Πρόσκλησης: 9-6-2020,

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης ΜΗΧΟΠ   8-4-2020 
 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης ΜΗΧΟΠ   2-7-2020 

 

 

Παλαιότερες Προσκλήσεις ΜΗΧΟΠ (2017, 2018 & 2019) Παλαιότερα Αποτελέσματα

===============

 

 

 


ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012