Οδηγίες για Επιχειρήσεις

Οδηγίες για τους συνεργαζόμενους φορείς υποδοχής

 

 

 

Γενικές Πληροφορίες

 

Όλοι οι φορείς που θέλουν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να "ανεβάσουν" τις προσφερόμενες θέσεις στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, απ' όπου μπορούν να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις διαθέσιμες θέσεις ανά πάσα στιγμή και να επιλέξουν/προτείνουν μια θέση. Βεβαίως για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Πρακτικής και των υπεύθυνων καθηγητών, καθώς και του εμπλεκόμενου φορέα υποδοχής (της εταιρείας/οργανισμού).

 

 

Αν ο φορέας δεν είναι εγγεγραμμένος στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει την εγγραφή και να ολοκληρώσει την πιστοποίηση του λογαριασμού του. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία αυτή, ενώ πληροφορίες μπορείτε να πάρετε και από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΑΤΛΑΝΤΑ ή τηλεφωνικά στο 215 215 7860.

 

 

Η συνήθης διαδικασία εγγραφής στον ΑΤΛΑΝΤΑ είναι η συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας και η αποστολή στους υπευθύνους χειρισμού της πλατφόρμας  (ΟΧΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ) ενός αυτόματου παραγόμενου κειμένου (παράγεται σε pdf μετά την υποβολή της φόρμας-βλέπε κάτωθι), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, συνοδευόμενο από την ταυτότητα αυτού.

 

 

 

Οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας ΑΤΛΑΣ, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του φορέα και εγκρίνουν ή μη την εγγραφή του. Μετά την επιβεβαίωση, οι πιστοποιημένοι φορές μπορούν να δημιουργήσουν όποιες και όσες θέσεις πρακτικής θέλουν στο σύστημα. Συνήθως η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε 1-2 μέρες, μετά την αποστολή του υπογεγραμμένου κειμένου στα γραφεία του ΑΤΛΑΝΤΑ.

 

 

 

Το Γραφείο Πρακτικής αναλαμβάνει τη σύζευξη φορέων και φοιτητών, με τη σύμφωνη γνώμη των υπεύθυνων καθηγητών κάθε σχολής. Πριν τη σύζευξη, το Γραφείο Πρακτικής θα μιλήσει με τον εκπρόσωπο του φορέα για επιβεβαίωση. Μετά τη σύζευξη, προχωράει η διαδικασία έκδοσης των συμβάσεων που αναλαμβάνει πλήρως το Γραφείο Πρακτικής. Ο φοιτητής θα έχει μαζί του την πρώτη μέρα εργασίας του τρία αντίγραφα των συμβάσεων που θα πρέπει να υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι παλαιότερες θέσεις (των προηγούμενων ετών) ενός φορέα στο ΑΤΛΑΝΤΑ είναι προτιμότερο να καταργούνται και να δημιουργούνται νέες!


Για τη δημιουργία νέων θέσεων είτε ακολουθείται η διαδικασία προσθήκης "νέας θέσης" από την αρχή, είτε η διαδικασία της "κλωνοποίησης"  παλαιότερων θέσεων.  Οι νέες θέσεις εμφανίζονται πρώτες στις λίστες που έχουν πρόσβαση οι φοιτητές, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να τις εντοπίσουν οι εν δυνάμει ενδιαφερόμενοι φοιτητές. Για διευκρινίσεις για τη διαδικασία αυτή μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πρακτικής.

 

 

 

Επίσης, όταν προσθέτετε μια νέα θέση στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ είναι προτιμότερο να επιλέγετε  συγκεκριμένες σχολές του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ή και άλλων ιδρυμάτων και να μην επιλέγετε η θέση να είναι ορατή από τους φοιτητές όλων των τμημάτων, γιατί τελικά έτσι μειώνονται οι πιθανότητες να εντοπίσουν τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

 

 

Επί της διαδικασίας, προτρέπονται οι φοιτητές να επικοινωνούν απευθείας με τους φορείς που τους ενδιαφέρουν (με e-mail ή τηλεφωνικά) και να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους, αφενός για να διαπιστώσουν το ακριβές αντικείμενο της προσφερόμενης θέσης και αφετέρου να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον και από τη μεριά του φορέα.

 

 

Η ενημέρωση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για την πρακτική άσκηση ενός φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναλαμβάνεται από το ίδρυμα και μόνο, ενώ η επιπλέον αμοιβή των φοιτητών είναι προαιρετική.

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ορισμένα από τα δικαιολογητικά που αναμένουμε με την ολοκλήρωση της πρακτικής, στα οποία χρειάζεται να συνεισφέρουν και οι φορείς. Την προσκόμιση των δικαιολογητικών αναλαμβάνουν οι ασκούμενοι φοιτητές, εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 


Συχνές Ερωτήσεις Φορέων

 

 

 

Κατά την εισαγωγή μιας θέσης πρακτικής άσκησης, μου ζητείται να εισάγω ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης και διάρκεια πρακτικής άσκησης σε εβδομάδες. Η διάρκεια δεν προκύπτει από τις ημερομηνίες;Πως ακριβώς εισάγω αυτά τα στοιχεία;

 

Για το τρέχον έτος, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης έχει οριστεί στον ένα μήνα ή δύο μήνες ανάλογα με την σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

 

 

Ωστόσο, είναι προτιμότερο για μεγαλύτερη ευελιξία, κατά την εισαγωγή μιας θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ να επιλέγετε "Χωρίς Χρονικό Περιορισμό". Σε κάθε περίπτωση το Γραφείο Πρακτικής θα επιβεβαιώσει μαζί σας το διάστημα απασχόλησης πριν τη σύζευξη του φορέα με ένα φοιτητή.

 

Προσοχή! Η διάρκεια της πρακτικής στον ΑΤΛΑΝΤΑ ορίζεται σε εβδομάδες, οπότε βάλτε 4 εβδομάδες αν αναζητάτε φοιτητές ΜΗΧΟΠ, ΗΜΜΥ, δηλαδή για 1 μήνα πρακτικής και 8 εβδομάδες για φοιτητές ΜΠΔ, ΜΗΠΕΡ, ΑΡΧ. ΜΗΧ., δηλαδή για δίμηνη πρακτική.

 

 

Τι ισχύει όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών;

Εφόσον τηρούνται οι περιορισμοί για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές καλύπτονται ασφαλιστικά από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο φορέας δεν απαιτείται να κάνει κάποια δήλωση στον ΕΦΚΑ. Οι φοιτητές ασφαλίζονται έναντι επαγγελματικού κινδύνου, αλλά και για την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση των φοιτητών, όταν οι φοιτητές είναι ανασφάλιστοι.

 

Πρέπει να καταβάλω αμοιβή στους φοιτητές;

Οι φοιτητές πληρώνονται από το Πολυτεχνείο Κρήτης με το ποσό των περίπου 212€/μήνα, ενώ καλύπτονται και οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Προϋπόθεση είναι να τηρούνται οι περιορισμοί για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση πρόσθετης αμοιβής των φοιτητών από τους φορείς. Ωστόσο, η κάθε επιχείρηση μπορεί, αν το επιθυμεί, να καταβάλει επιπρόσθετη αμοιβή στο φοιτητή. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόσθετη αμοιβή αναγράφεται στη σύμβαση (παρ. 6) και η επιχείρηση πρέπει να τηρήσει τα προβλεπόμενα από τη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.

 

Μπορώ να καταβάλω πρόσθετη αμοιβή στο φοιτητή;

Βεβαίως μπορείτε. Συμπληρώστε το σχετικό πεδίο στις συμβάσεις (υπάρχει κενό). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε προηγούμενη ερώτηση.

 

Ποιος θα ετοιμάσει τη σύμβαση; 

Οι συμβάσεις (εις τριπλούν) θα ετοιμαστούν από το Πολυτεχνείο Κρήτης και θα υπογραφούν πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης και θα τις έχει ο φοιτητής κατά την πρώτη μέρα παρουσίας του στην εταιρεία. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες, ο φορέας θα κρατήσει το δικό του αντίτυπο και θα επιστρέψει τα άλλα δύο στον φοιτητή. Τις συμβάσεις υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, σε κάθε σελίδα.

 

Πόσες θέσεις μπορώ να προσθέσω στον ΑΤΛΑΝΤΑ;

Στο σύστημα μπορείτε να προσθέσετε όσες θέσεις επιθυμείτε. Το πόσες θέσεις τελικά θα καλυφθούν έχει σχέση με το τι ζήτηση που θα υπάρχει από τους φοιτητές, αλλά και τον αριθμό και το είδος των θέσεων που θα εγκρίνει ο υπεύθυνος καθηγητής της κάθε Σχολής. Προφανώς, βασική προϋπόθεση έγκρισης μιας θέσης είναι το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών, ενώ πρέπει να έχετε και την υποδομή για την απασχόληση πολλών φοιτητών παράλληλα.

 

 

Πώς προσθέτω θέσεις στον ΑΤΛΑΝΤΑ μόνο για το Πολυτεχνείο Κρήτης; 

Αν οι θέσεις που προσθέτετε στον ΑΤΛΑΝΤΑ τις προορίζετε για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι καλό να «είναι ορατές» μόνο για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και τις Σχολές που σας ενδιαφέρουν (μία ή περισσότερες), ώστε να μην υπάρχει περίπτωση «κάλυψης» των συγκεκριμένων θέσεων από άλλα ιδρύματα. Οπότε συνίσταται, κατά τη διαδικασία εισαγωγής μιας θέσης, να επιλέξετε το ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και τη Σχολή της επιλογής σας (σελίδα 30 στη λίστα με φορείς του ΑΤΛΑΝΤΑ). Αν θέλετε βοήθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καλέστε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

 

Τι συμβαίνει όταν επιλέγω μια θέση πρακτικής να είναι διαθέσιμη στους φοιτητές ΟΛΩΝ των τμημάτων, κατά την εισαγωγή μιας θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ;

 

Αν οι θέσεις που προσθέτετε στον ΑΤΛΑΝΤΑ επιλέξετε να τις "βλέπουν" όλοι οι φοιτητές, τότε μειώνετε τις πιθανότητες να τις δούνε οι φοιτητές για τους οποίους πραγματικά ενδιαφέρεστε.  Όταν κανείς μπαίνει στην πλατφόρμα, υπάρχει μια επιλογή που "εξαφανίζει" τις θέσεις που είναι ορατές σε όλους και αυτό επιλέγεται συχνά από τους φοιτητές. 

Για παράδειγμα στις θέσεις για όλους τους φοιτητές βρίσκει κανείς θέσεις για κτηνιάτρους, βρεφονηπιοκόμους και άλλες θέσεις άσχετες για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, οπότε η γενική ανάρτηση θέσεων ΔΕΝ συνίσταται!!!

 

 

Έχω προσθέσει θέσεις στον ΑΤΛΑΝΤΑ παλαιότερα, που είναι ακόμα διαθέσιμες. Πρέπει να το ανεβάσω και νέες θέσεις;

 

Οι παλαιότερες θέσεις θα πρέπει ή να διαγράφονται ή να επικαιροποιούνται, για να ξέρουν οι φοιτητές ότι εξακολουθούν να ισχύουν. Μπαίνοντας στο λογαριασμό σας στον ΑΤΛΑΝΤΑ, απλά πρέπει να επιλέξετε "ΑΠΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ", ώστε να μην εμφανίζεται πλέον μια παλιά θέση. Επίσης, επιλέγοντας "ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ" μπορείτε να κάνετε αντιγραφή μιας παλαιότερης θέσης και να δημιουργήσετε μια παρόμοια νέα θέση, αλλάζοντας όποιο πεδίο θέλετε. Αν χρειάζεστε βοήθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καλέστε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

 


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά από τους Φορείς για την Ολοκλήρωση της Πρακτικής

 

 

 

 

1. Σύμβαση

Υπογραφή των τριών αντιγράφων της σύμβασης του φοιτητή, η οποία έχει ήδη υπογραφεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης  και τον Φοιτητή. Ο Φοιτητής οφείλει να έχει μαζί του τα τρία αντίγραφα της σύμβασης, υπογεγραμμένα, την πρώτη μέρα της πρακτικής άσκησης, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του Γραφείου Πρακτικής και του Φορέα.


Όλα τα αντίγραφα πρέπει να υπογραφούν ΣΕ ΚΑΘΕ σελίδα από το φοιτητή και τον ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ του φορέα. Οι εκπρόσωποι των φορέων πρέπει να συμπληρώσουν, επίσης, ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ τους και να ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝ τη σύμβαση (με τη σφραγίδα της εταιρείας, όπου φαινεται και το ΑΦΜ της εταιρείας).


Επίσης σε κάθε σύμβαση και στα τρία αντίγραφα, στο σημείο "9", συμπληρώνεται ο "χώρος" εργασίας (τμήμα,  μονάδα) του φοιτητή στο Φορέα (εφόσον υπάρχει), καθώς και το όνομα του επιβλέποντα της πρακτικής άσκησης του φοιτητή.


Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης πρέπει να αποφεύγεται και να γίνεται πάντα σε συνεννόηση με το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.


Ο φορέας κρατάει το ένα αντίγραφο, ο φοιτητής το δεύτερο, ενώ  ο φοιτητής φροντίζει για την επιστροφή του τρίτου αντιγράφου στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

 2.    Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πρακτικής ΆσκησηςΜετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ο φορέας δίνει στο φοιτητή, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, τη σχετική βεβαίωση (με την σφραγίδα της εταιρείας), ιδανικά τυπωμένη σε επιστολόχαρτο του φορέα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ημερομηνίες εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης πρέπει να συμπίπτουν με τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί στην σύμβαση!

Είναι ευνόητο ότι η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης πρέπει να συμπίπτει με την τελευταία μέρα της σύμβασης ή το ΝΩΡΙΤΕΡΟ με την τελευταία εργάσιμη ημέρα. Ημερομηνία, μετά το τέλος της σύμβασης δεν δημιουργεί πρόβλημα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΒΗΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ!NEO!- Υπόδειγμα της βεβαίωσης υπάρχει εδώ !   

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ!

 

 

 

3. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής (την εταιρεία/φορέα)

Ο Επιβλέποντας της πρακτικής άσκησης πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα αξιολόγησης τις τελευταίες μέρες της πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, για δίμηνη πρακτική η φόρμα είναι αποδεκτή αν συμπληρωθεί μετά τον πρώτο ενάμιση μήνα.

Η φόρμα του ερωτηματολογίου, μετά τη συμπλήρωσή της, θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να σφραγιστεί από τον φορέα ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ.  Το ερωτηματολόγιο του φορέα θα πρέπει να δοθεί στο φοιτητή εντός σφραγισμένου φακέλου και να επιστραφεί από τον φοιτητή, μαζί με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης και το 3ο αντίγραφο της σύμβασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Φόρμα Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής

 

Για οποιαδήποτε ερώτημα έχετε μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο 28210 37452 ή να αποστείλετε e-mail στην κα Μπανανή στο praktikituc<στο>yahoo.com

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012