Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μισθωτή τριών (3) κυλικείων

 • 1
 • Συντάχθηκε 09-03-2010 14:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Περίληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

  Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή των τριών (3) κυλικείων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων.

  Η αρχική αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει την 22α Μαρτίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Σφακιανάκη 36, 1ος όροφος.

  Ως ελάχιστο προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 9.000 Ευρώ το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του διαγωνισμού της πιο πάνω μισθώσεως

  Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης, μπορούν να απευθύνονται, στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διεύθυνση www. tuc.gr και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30 – 14.30 στα γραφεία της Εταιρείας τηλ. /φαξ 28210 52292.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012