Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τμήμα Προμηθειών - Διακήρυξη για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στις 8-7-2010

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-06-2010 12:56 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόχειρος Ανοικτός διαγωνισμός

  Συνημμένα:

  • leybold did.pdf
   Μεταφορτώσεις: 2099, Μέγεθος: 483 KB application/pdf
 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012