Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Ενημερωτική συνάντηση για τις προκηρυχθείσες κινητικότητες επιμόρφωσης μελών του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού σε Μποτσουάνα, ΗΠΑ και Νότια Αφρική στο πλαίσιο της διεθνούς κινητικότητας Erasmus+

Ενημερωτική συνάντηση για τις προκηρυχθείσες κινητικότητες επιμόρφωσης μελών του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού σε Μποτσουάνα, ΗΠΑ και Νότια Αφρική στο πλαίσιο της διεθνούς κινητικότητας Erasmus+

 • 1
 • Συντάχθηκε 01-06-2022 09:30 από Ntoukakis Markos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mntoukakis1<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

      Τα ενδιαφερόμενα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις προκηρυχθείσες κινητικότητες σε Μποτσουάνα, ΗΠΑ και Νότια Αφρική, μπορούν να προσέλθουν για επιπρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στην ενημερωτική συνάντηση στο Γραφείο Erasmus (E5.016) την Πέμπτη 2 Ιουνίου (12:00-13:00).

   

  Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε στο  erasmus-plus@isc.tuc.gr  στο 28210 37023 (Μάρκος Ντουκάκης)


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012