Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την λειτουργία και συντήρηση υποσταθμών πεδίων μέσης τάσης 2021 του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-11-2020 13:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την λειτουργία και συντήρηση υποσταθμών πεδίων μέσης τάσης 2021 του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 04.12.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00.

   

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παϊζάκης Παναγιώτης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012