Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης για τη διάρθρωση σπουδών του σχεδίου Οργανισμού του ΠΚ

 • 1
 • Συντάχθηκε 18-06-2014 12:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 18-06-2014 12:13

  Αγαπητά μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας,

  σχετικά με το θέμα της διάρθρωσης των σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση στο Ίδρυμα, σας γνωστοποιώ την απόφαση της Διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης η οποία ελήφθη στη 10/16-6-2014 συνεδρίασή της. Η ΔΕ του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης αποφάσισε ότι:

  1) Η πρόταση για τη διάρθρωση σπουδών που προτείνεται στον Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι σύμφωνη με την διατυπωμένη άποψη του ΤΕΕ αφού αναφέρεται ρητά σε πενταετές δίπλωμα μηχανικού που επιπλέον ισοδυναμεί με Master of Engineering και ως εκ τούτου κατατάσσεται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

  2) Θεωρεί ότι η Πρόταση για τη ∆ιάρθρωση Σπουδών που προτείνεται στον Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορεί να αποτελέσει κοινό πλαίσιο διάρθρωσης σπουδών στους οργανισμούς των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας. Για το λόγο αυτό και ενόψει της αξιολόγησης και έγκρισης των Οργανισμών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από τα συναρμόδια Υπουργεία και το ΣτΕ, το ΤΕΕ Τμήμα ∆υτικής Κρήτης προτείνει την άμεση σύγκλιση κοινής συνδιάσκεψης ΤΕΕ και Πρυτανικών Αρχών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ώστε να συζητηθούν

  α) το κοινό πλαίσιο διάρθρωσης των σπουδών τους.
  β) το πλαίσιο πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών που οδηγούν σε νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα.

  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012