Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-12-2010 14:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Προς
  Ακαδημαϊκή Κοινότητα


  Σας ενημερώνουμε ότι στο Πρυτανικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9/12/2010 αποφασίστηκε η ανάθεση καθηκόντων στους κ.κ. Αντιπρυτάνεις ως εξής:

  • Καθηγ. Ιωάννης Σαριδάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

  • Καθηγ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

  Από την Πρυτανεία
  Πάολα Νικότερα • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012