Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» ακ. έτους 2017-2018

 • 1
 • Συντάχθηκε 08-03-2019 08:54 από Kokona Eleni Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: ekokona<στο>mail.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 08-03-2019 09:58

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου» ακ. έτους 2017-2018 για να λάβουν γνώση οι φοιτητές-τριες Σφακιανής καταγωγής που κατοικούν στο Νομό Χανίων.

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 07/03/2019 έως 22/04/2019 στο τμήμα Σπουδών της Δ/νσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (κα Ελένη Κοκονά)

  Περισσότερες πληροφορίες: Δείτε τα συνημμένα έγγραφα


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012