Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Σπυροπούλου Μαρίνας-Ευαγγελίας, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-01-2020 13:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τίτλος: Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας για την απεικόνιση εγκοίλων στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου, Κρήτης 

  Εξεταστική Επιτροπή: 
  Καθηγητής Βαφείδης Αντώνιος (επιβλέπων)
  Καθηγητής Μανούτσογλου Εμμανουήλ
  ΕΔΙΠ Κρητικάκης Γεώργιος

  Περίληψη:
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται  και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Ατσιπόπουλου Ρεθύμνου για την ανίχνευση εγκοίλων με την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας και τη διάταξη διπόλου-διπόλου. Η επεξεργασία των μετρήσεων έγινε σε δύο και τρείς διαστάσεις. Στόχος της ήταν η απεικόνιση των σχηματισμών του υπεδάφους στην περιοχή μελέτης και πιο συγκεκριμένα η εύρεση πιθανών εγκοίλων.
  Τα δεδομένα προέκυψαν από τις μετρήσεις σε δύο κανάβους Κ1 και Κ2 της περιοχής μελέτης, η κατασκευή των οποίων διευκόλυνε την συλλογή των δεδομένων και την διεξοδική έρευνα για την ανίχνευση εγκοίλων. Χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα επεξεργασίας Res2dinv, Res3dinv και EarthImager 3D. Κατόπιν, οι γεωηλεκτρικές τομές συγκρίνονται έτσι ώστε να επιλεγούν πιθανές θέσεις των εγκοίλων. Είναι σημαντικό τα αποτελέσματα της δισδιάστατης αντιστροφής να συγκλίνουν με εκείνα της τρισδιάστατης. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μεταξύ τους επιλέχθηκε το κατάλληλο πρόγραμμα και μέθοδος αντιστροφής.
  Από την γεωηλεκτρική διασκόπηση προκύπτουν θέσεις που συνιστούν ιδιαίτερης προσοχής για την κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή αυτή. Μετά την υπόδειξη πιθανών εγκοίλων στην περιοχή μελέτης εκτιμήθηκε το μέγεθός των.

   


  Τόπος: Μ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων ΜΗΧΟΠ
  Έναρξη: 24/01/2020 14:00
  Λήξη: 24/01/2020 15:00


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012