Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, μετάπτωσης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος UNIVERSIS

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, μετάπτωσης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος UNIVERSIS

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-07-2020 10:27 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, μετάπτωσης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ UNIVERSIS, βασισμένου σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις  15.07.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

   

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Σοφία Τρακάκη


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012