Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Νέο επιστημονικό περιοδικό "Circular Economy and Sustainability" της Springer-Nature, με αρχισυντάκτη τον Επίκ Καθηγητή Αλέξ. Στεφανάκη

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-07-2020 10:17 από Stefanakis Alexandros Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: astefanakis<στο>enveng.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 16-07-2020 10:26

  Ιδιότητα: ΔΕΠ ΜΗΠΕΡ.

  Η Springer-Nature ανακοινώνει το νέο επιστημονικό περιοδικό "Circular Economy and Sustainability", στο οποίο καθήκοντα αρχισυντάκτη (Editor-in-Chief) έχει ο Επίκ. Καθηγητής Aλέξανδρος Στεφανάκης της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.

  Το νέο περιοδικό είναι το πρώτο που καλύπτει το επίκαιρο και ανερχόμενο αντικείμενο της Κυκλικής Οικονομίας, φιλοδοξώντας να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία όπου θα επιτυγχάνονται και οι αρχές της Βιωσιμότητας. Φέρνει μια νέα προσέγγιση προτείνοντας και εστιάζοντας στη διερεύνηση των απαιτούμενων συνεργειών, συνεργασιών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και για την επίλυση των ποικίλων περιβαλλοντικών προβλημάτων, την επέκταση των τεχνολογικών ορίων και την υπερκέραση οικονομικών διαταραχών.

  https://www.springer.com/journal/43615

  Springer-Nature announces a new scientific peer-reviewed journal entitled "Circular Economy and Sustainability", where Assistant Professor Alexandros Stefanakis of the School of Environmental Engineering serves as Editor-in-Chief).

  This new journal is the first one to cover the current and emerging subject of Circular Economy, aiming at analyzing the current status and  perspectives for the transition to a circular economy to achieve the principles of Sustainability. It brings a new approach suggesting and focusing on the investigation of the required relations, interactions and synergies between different scientific areas and disciplines not only to reach the sustainability goals but also to solve diverse environmental problems, expand technological limits and overcome potential economic disturbances.


  Συνημμένα:

  • CIES logo.png
   Μεταφορτώσεις: 131, Μέγεθος: 136 KB image/png
 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012