Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακής παρουσίασης και δημιουργίας 3D ξεναγήσεων

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-06-2021 13:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακής παρουσίασης και δημιουργίας 3D ξεναγήσεων για τις ανάγκες Εργαστηρίου της Σχολής Αρχ.Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τη  05.07.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παναγιώτης Παϊζάκης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012