Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης του Συμπληρωματικού κτιρίου των Σχολών ΜΠΔ και Αρχιτ. Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης του Συμπληρωματικού κτιρίου των Σχολών ΜΠΔ και Αρχιτ. Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-06-2021 14:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης για το Συμπληρωματικό κτίριο των Σχολών ΜΠΔ και Αρχιτ. Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Ο εξοπλισμός αφορά τα παρακάτω είδη:

  ΤΜΗΜΑ 1: Ειδικά έπιπλα Β (Εργαστηρίου Βαριάς Χρήσης) - ΣΧΟΛΗΣ ΜΠΔ - Προϋπολογισμός: 10.306 € με ΦΠΑ
  ΤΜΗΜΑ 2: Μεταλλικά είδη / εργαστήρια - ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Προϋπολογισμός:1.749 € με ΦΠΑ
  ΤΜΗΜΑ 3: Εξοπλισμός Φοριαμών - ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Προϋπολογισμός: 1.984 € με ΦΠΑ
  ΤΜΗΜΑ 4: Κοινός εξοπλισμός - ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΔ - Προϋπολογισμός: 12.300 € με ΦΠΑ

  Συνολικός Προϋπολογισμός: 26.339,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για όλα τα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, οι Οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών του εκάστοτε τμήματος, που αναφέρονται στη πρόσκληση.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 16.7.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012