Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αίθουσας, οργάνωσης συνάντησης, τεχνικής υποστήριξης και παροχή γεύματος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420.

  • 1
  • Συντάχθηκε 20-07-2021 09:07 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των Μεσογειακών Γεωργικών Συστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή: Ανάδειξη του Ρόλου της Αποκατάστασής της Ποιότητας του Εδάφους και του Μικροβιώματος- RESCHEDULE», της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παρανυχιανάκη Νικόλαο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82420, προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αίθουσας, οργάνωσης συνάντησης, τεχνικής υποστήριξης και παροχή γεύματος (catering), στα πλαίσια της 1ης τεχνικής συνάντησης των εταίρων του έργου (εναρκτήρια συνάντηση), σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012