Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή της εκάστης συστοιχίας συσσωρευτών στα συστήματα αδιάληπτης παροχής ρεύματος (UPS) του Κτιριακού Συγκροτήματος Επιστημών και των κτιρίων Κ1 και Κ2

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή της εκάστης συστοιχίας συσσωρευτών στα συστήματα αδιάληπτης παροχής ρεύματος (UPS) του Κτιριακού Συγκροτήματος Επιστημών και των κτιρίων Κ1 και Κ2

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-07-2021 10:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 22-07-2021 10:22

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την επισκευή  της εκάστης συστοιχίας συσσωρευτών στα συστήματα αδιάληπτης παροχής ρεύματος (UPS) του Κτιριακού Συγκροτήματος Επιστημών και των κτιρίων Κ1 και Κ2 του Πολυτεχνείου Κρήτη, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τη  03.08.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παναγιώτης Παϊζάκης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012