Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης μίας φιάλης υδρογόνου Κ.Ε. 81455

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-07-2021 14:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο
  «SHELL ΕΚΟ MARATHON», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Τσουρβελούδη Νικόλαο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ
  81455, προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης μίας φιάλης υδρογόνου.

  Επισυνάπτονται οι προδιαγραφές του αντικειμένου της ανάθεσης:


  Αναγόμωση φιάλης Υδρογόνου H2, 50 λίτρων σε πίεση 200 bar, 5.0 καθαρότητας 99.999%.
  Η άδεια φιάλη θα παραληφθεί από το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής, της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και
  Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η γεμάτη φιάλη θα παραδοθεί στον ίδιο χώρο. Το υδρογόνο Η2 είναι το καύσιμο που
  χρησιμοποιείται από τα πρωτότυπα υδρογονοκίνητα αγωνιστικά οχήματα της ομάδας TUCer του Πολυτεχνείου Κρήτης και
  συνεπώς είναι απαραίτητο για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012