Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχής υπηρεσιών διάγνωσης βλάβης και επισκευής πέντε πρωτότυπων τυπωμένων ηλεκτρονικών πλακετών Κ.Ε. 81680

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-07-2021 08:42 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SHELL ΕΚΟ MARATHON-Χορηγίες», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Τσουρβελούδη Νικόλαο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81680, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών διάγνωσης βλάβης και επισκευής πέντε πρωτότυπων τυπωμένων ηλεκτρονικών πλακετών , σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

   

  Επισυνάπτονται οι προδιαγραφές του αντικειμένου της ανάθεσης:
  Διάγνωση βλάβης και επισκευή πέντε πρωτότυπων τυπωμένων ηλεκτρονικών πλακετών PCB, ελέγχου κυψέλης υδρογόνου Η2 1kW.
  Στις πλακέτες περιλαμβάνονται αισθητήρες τάσης και έντασης συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικά απομονωμένα τροφοδοτικά 5 έως 100 W, power MOSFET, BeagleBone black και Arduino pro mini.
  Οι ηλεκτρονικές πλακέτες θα παραληφθούν για διάγνωση και επισκευή από το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής, της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι επισκευασμένες πλακέτες θα παραδοθούν στον ίδιο χώρο.
  Οι ηλεκτρονικές πλακέτες υποστηρίζουν τη λειτουργία των πρωτότυπων υδρογονοκίνητων αγωνιστικών οχημάτων της ομάδας TUCer του Πολυτεχνείου Κρήτης και συνεπώς είναι απαραίτητες για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012