Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Τριανταφύλλου Ιωάννης - Σχολή ΗΜΜΥ

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-05-2022 09:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 18/05/2022 10:00
  Λήξη: 18/05/2022 11:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  με θέμα:

  Βελτιστοποίηση της Αξιοπιστίας του Σχεδιασμού Φωτοβολταϊκών Συστημάτων που Ενσωματώνονται σε Κτήρια
  Optimization of Design Reliability of Building- Integrated Photovoltaic Systems

  Εξεταστική Επιτροπή

  Αν. Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης (επιβλέπων)
  Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης
  Αν. Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος

  Περίληψη
  Η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στη σημερινή εποχή και ειδικότερα η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία έχουν την δυνατότητα να ενσωματωθούν σε κατοικίες και κτήρια ως δομικά στοιχεία της κατασκευής τους. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη του απαιτούμενου φορτίου, έχουν όμως το μειονέκτημα ότι η αξιοπιστία λειτουργίας τους επηρεάζεται από τις χρονικά μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή εγκατάστασης τους.
  Σε αυτή την διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε μία υπολογιστική μέθοδος σχεδιασμού φωτοβολταϊκών συστημάτων που ενσωματώνονται σε κτήρια, με στόχο την βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας τους. Η βελτιστοποίηση πραγματοποιείται για φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο και έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, για συστήματα που είναι διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο και δεν έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας και για συστήματα που είναι πλήρως αυτόνομα. Η διαδικασία βέλτιστου σχεδιασμού κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος πραγματοποιείται με προσομοίωση της λειτουργίας του χρησιμοποιώντας πολλαπλές χρονοσειρές ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου ζωής του, οι οποίες παράγονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο Stochastic Weather Generator. Τα αποτελέσματα βελτιστοποίησης έδειξαν ότι με την μέθοδο σχεδιασμού που αναπτύχθηκε, βελτιώνεται η αξιοπιστία των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σύγκριση με τη σχεδίαση τους χρησιμοποιώντας μετεωρολογικά δεδομένα που βασίζονται μόνο στο Typical Meteorological Year.

  Meeting ID: 967 8767 2714
  Password: 259569 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012