Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-05-2022 14:16 από Papadaki Marianthi Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mpapadaki5<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 24-05-2022 14:22

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Ενημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ότι το πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 (14.06.2022 - 09.07.2022) έχει αναρτηθεί στη σελίδα των Προγραμμάτων. Μετά τους τελικούς ελέγχους από τις Γραμματείες θα οριστικοποιηθεί και θα είναι διαθέσιμο για εκτύπωση ή κατέβασμα.

  Η εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα διεξαχθεί αποκλειστικά διά ζώσης και με τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με την ΚΥΑ με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 2131/τ. Β΄/30.04.2022).

  Σύμφωνα με την 592/11.05.2022 απόφαση Συγκλήτου, η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι 2 1/2 ώρες (το πολύ), ώστε να μεσολαβεί ικανό διάστημα αερισμού των αιθουσών και μετάβασης των φοιτητών μεταξύ εξετάσεων.

  Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

   


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012