Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού, 20 Ιουλίου 2018

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012