Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

1η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα

Πρακτική Άσκηση το 2018 για τους Φοιτητές της

 Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

 

 

 Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης


Αντιστοιχήσεις Φοιτητών σε Φορείς

 

Χανιά, Δευτέρα 2-4-2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2018 να συμπληρώσουν την κάτωθι φόρμα και να αποστείλουν στο Γραφείο Πρακτικής (praktikituc<στο>yahoo.com) τα ζητούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική βαθμολογία και υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση).

 

https://goo.gl/forms/8UlxAacxWsDzJH2w1

 

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους θα σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail από το Γραφείο Πρακτικής, όχι αυτόματα, αλλά μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών. Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβετε e-mail παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (28210-37452).

Συνολικά θα διατεθούν 70 θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ και οι περισσότερες εκ τις οποίες θα πρέπει να είναι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αν υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση, δύναται να γίνει ανακατανομή θέσεων πρακτικής από τις Σχολές που υπάρχουν κενές θέσεις.

Το 2018, η πρακτική άσκηση για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ είναι διάρκειας ενός μήνα, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 31/10/2018.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο πρόγραμμα και η αποστολή των δικαιολογητικών (αναλυτική βαθμολογία ή/και υπεύθυνη δήλωση) θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Τετάρτη 25 Απριλίου.

Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων θα τα βρείτε εδώ.

 

Συνοπτικά, οι φοιτητές σε πρώτη φάση καλούνται να δηλώσουν μόνο την πρόθεση τους να κάνουν φέτος την πρακτική τους άσκηση, δηλαδή μέχρι 31/10/2018. Σε δεύτερη φάση, θα κληθούν να επιλέξουν 1 με 5 φορείς, με σειρά προτεραιότητας, στους οποίους επιθυμούν να κάνουν πρακτική. Οι φορείς αυτοί μπορεί να επιλεγούν από τις διαθέσιμες θέσεις του ΑΤΛΑΝΤΑ, παλαιότερα αρχεία με διαθέσιμους φορείς ή και εκτός των διαθέσιμων αρχείων. Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόμενη θέση θα πρέπει τελικά να αναρτηθεί στον ΑΤΛΑΝΤΑ, αλλά και να εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, βάσει της συνάφειας του αντικειμένου με το αντικείμενο των σπουδών. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα αναρτηθεί στο site της πρακτικής λίστα με τους αιτούντες φοιτητές που είναι επιλέξιμοι, δηλαδή όλους όσους ικανοποιούν τα «ελάχιστα κριτήρια». Επίσης, θα γίνει αναφορά και του μέσου όρου αυτών με βάση τις αναλυτικές βαθμολογίες που θα έχουν προσκομίσει (ανώνυμα). Ο μέσος όρος βαθμολογίας θα χρησιμοποιηθεί ως βασικό κριτήριο για την επιλογή του φορέα υποδοχής στη 2η φάση, δίνοντας προτεραιότητα στους φοιτητές με υψηλότερο μέσο όρο σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευσης της Σχολής.

Η εξέλιξη της διαδικασίας, δηλαδή η αντιστοίχηση φοιτητών σε φορείς, θα αναρτάται σταδιακά στο site της πρακτικής.  Ωστόσο, πριν την οριστικοποίηση των αντιστοιχήσεων (φοιτητή-φορέα) προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την Αίτηση

Πέρα από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά) πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία σε ηλεκτρονική μορφή, επικυρωμένη από τo ΚΕΦ ή τη γραμματεία της σχολής τους, όπου θα φαίνονται το εξάμηνο φοίτησης και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους.

Το έντυπο αυτό μπορείτε να το ζητάτε από το ΚΕΦ (28210-37279), κατ' ιδίαν ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kef <στο>isc.tuc.gr

Επίσης, σε περίπτωση υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (σκαναρισμένη), όπου θα αναφέρει την ευπαθή ομάδα στην οποία ανήκει ή τους λόγους υγείας ή άλλους προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους που τον υποχρεώνουν σε συγκεκριμένη επιλογή εταιρείας/ φορέα / οργανισμού. Κατά την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή, ενδέχεται να ζητηθούν και πρόσθετα δικαιολογητικά.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σκαναρισμένα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στη διεύθυνση: praktikituc@yahoo.com, ΠΡΙΝ την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε ή να επισκέπτεστε το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης για περισσότερες πληροφορίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο βρίσκονται εδώ:  https://www.tuc.gr/index.php?id=24542η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα

Πρακτική Άσκηση το 2018 για τους Φοιτητές της

 Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

 

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης

 

Αντιστοιχήσεις Φοιτητών σε Φορείς

 


Χανιά, Τετάρτη 28-6-2018

Μετά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων παραμένουν κάποιες θέσεις κενές. Προσκαλούνται, λοιπόν, οι φοιτητές της Σχολής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2018 να συμπληρώσουν την κάτωθι φόρμα και να αποστείλουν στο Γραφείο Πρακτικής (praktikituc<στο>yahoo.comτα ζητούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική βαθμολογία και υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση).

 

https://goo.gl/forms/8UlxAacxWsDzJH2w1

 

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους θα σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail από το Γραφείο Πρακτικής, όχι αυτόματα, αλλά μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών. Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβετε e-mail παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (28210-37452).

Μετά την ανακατανομή θέσεων, συνολικά διατίθενται 74 θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ, οι περισσότερες εκ των οποίων θα πρέπει να είναι στον ιδιωτικό τομέα.

Το 2018, η πρακτική άσκηση για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ είναι διάρκειας ενός μήνα, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 31/10/2018.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο πρόγραμμα και η αποστολή των δικαιολογητικών (αναλυτική βαθμολογία ή/και υπεύθυνη δήλωση) θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου και ώρα 12:00.

Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων θα τα βρείτε εδώ.

 

Συνοπτικά, οι φοιτητές σε πρώτη φάση καλούνται να δηλώσουν μόνο την πρόθεση τους να κάνουν φέτος την πρακτική τους άσκηση, δηλαδή μέχρι 31/10/2018. Σε δεύτερη φάση, θα κληθούν να επιλέξουν 1 με 5 φορείς, με σειρά προτεραιότητας, στους οποίους επιθυμούν να κάνουν πρακτική. Οι φορείς αυτοί μπορεί να επιλεγούν από τις διαθέσιμες θέσεις του ΑΤΛΑΝΤΑ, παλαιότερα αρχεία με διαθέσιμους φορείς ή και εκτός των διαθέσιμων αρχείων. Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόμενη θέση θα πρέπει τελικά να αναρτηθεί στον ΑΤΛΑΝΤΑ, αλλά και να εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, βάσει της συνάφειας του αντικειμένου με το αντικείμενο των σπουδών. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα αναρτηθεί στο site της πρακτικής λίστα με τους αιτούντες φοιτητές που είναι επιλέξιμοι, δηλαδή όλους όσους ικανοποιούν τα «ελάχιστα κριτήρια». Επίσης, θα γίνει αναφορά και του μέσου όρου αυτών με βάση τις αναλυτικές βαθμολογίες που θα έχουν προσκομίσει (ανώνυμα). Ο μέσος όρος βαθμολογίας θα χρησιμοποιηθεί ως βασικό κριτήριο για την επιλογή του φορέα υποδοχής στη 2η φάση, δίνοντας προτεραιότητα στους φοιτητές με υψηλότερο μέσο όρο σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευσης της Σχολής.

Η εξέλιξη της διαδικασίας, δηλαδή η αντιστοίχηση φοιτητών σε φορείς, θα αναρτάται σταδιακά στο site της πρακτικής.  Ωστόσο, πριν την οριστικοποίηση των αντιστοιχήσεων (φοιτητή-φορέα) προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την Αίτηση

Πέρα από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά) πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία σε ηλεκτρονική μορφή, επικυρωμένη από τo ΚΕΦ ή τη γραμματεία της σχολής τους, όπου θα φαίνονται το εξάμηνο φοίτησης και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους.

Το έντυπο αυτό μπορείτε να το ζητάτε από το ΚΕΦ (28210-37279), κατ' ιδίαν ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kef <στο>isc.tuc.gr

Επίσης, σε περίπτωση υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (σκαναρισμένη), όπου θα αναφέρει την ευπαθή ομάδα στην οποία ανήκει ή τους λόγους υγείας ή άλλους προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους που τον υποχρεώνουν σε συγκεκριμένη επιλογή εταιρείας/ φορέα / οργανισμού. Κατά την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή, ενδέχεται να ζητηθούν και πρόσθετα δικαιολογητικά.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σκαναρισμένα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στη διεύθυνση: praktikituc@yahoo.com, ΠΡΙΝ την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε ή να επισκέπτεστε το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης για περισσότερες πληροφορίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο βρίσκονται εδώ:  https://www.tuc.gr/index.php?id=2454

 

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Άξονες προτεραιότητας 7, 8 «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Φορέας χρηματοδότησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμό.

 

Ιδρυματικά Υπεύθυνος: καθ. Νικόλαος Καλλίθρακας- Κόντος

 

Υπεύθυνος της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων: Καθ. Κωνσταντίνος Κομνίτσας
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012