Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Παρασκευή, 22-5-2018

 

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης

 

Αντιστοιχήσεις Φοιτητών σε Φορείς

 

 

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2018 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΧΟΠ, υποβλήθηκαν συνολικά 79 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 2/4/2018 έως 25/4/2018.

 

Όλες οι αιτήσεις τηρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια, επομένως γίνονται καταρχήν δεκτές.

 

Οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής

 

Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει η αντιστοίχηση των φοιτητών σε φορείς με τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από την Σχολή.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012