Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Best 2012 Paper in Physics για τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Αγγελάκη

Η εργασία του Επίκουρου Καθηγητή Δημήτρη Αγγελάκη με τίτλο "Simulating neutrino oscillations in trapped ions" δημοσιευμένη στο διεθνές περιοδικό New Journal of Physics 14 033028 (2012) επιλέχθηκε, κατόπιν κρίσης, ως μία από τις καλύτερες εργασίες του 2012, μεταξύ εκατοντάδων άλλων από όλο το φάσμα της Φυσικής, και θα εμφανίζεται στην συλλογή "New Journal of Physics Highlights of 2012".
H παραπάνω εργασία αναφέρεται επίσης στις παρακάτω ιστοσελίδες επισήμανσης νέων επιστημονικών αποκαλύψεων:
Phys.org
http://phys.org/news/2012-03-neutrino-quantum-scheme-simulate-oscillations.html
Science daily
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120321105344.htm
Physics news
http://www.physnews.com/physics-news/cluster227608056/ 
Eureka Alert
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-03/cfqt-dla032112.php 
Science News and Articles
http://www.smskar.ir/index.php?option=com_content&view=frontpage&limitstart=705 
Weekly Science & Technology Report
http://www.scitechreport.com/cluster6332040/ 
Fermilab Today
http://www.fnal.gov/pub/today/archive/archive_2012/today12-03-26.html 
Highbeam research
http://www.fnal.gov/pub/today/archive/archive_2012/today12-03-26.html

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012