Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Αρχισυντάκτης σε δυο νέα επιστημονικά περιοδικά των Elsevier και Frontiers η Έλια Ψυλλάκη

Η Καθ. Έλια Ψυλλάκη

Η Έλια Ψυλλάκη, Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ορίστηκε ως Αρχισυντάκτρια (Editor-in-Chief) του νέου επιστημονικού περιοδικού Advances in Sample Preparation (Εξελίξεις στην Επεξεργασία Δειγμάτων) του εκδοτικού οίκου Elsevier. Το νέο αυτό gold open access περιοδικό είναι το πρώτο και μοναδικό επιστημονικό περιοδικό παγκοσμίως, που θα εστιάζει σε θέματα «Επεξεργασίας Δειγμάτων», αντανακλώντας έτσι, την αλματώδη ανάπτυξη και τα επιτεύγματα του τομέα αυτού τα τελευταία χρόνια. Το περιοδικό είναι αφιερωμένο στη δημοσίευση υψηλής ποιότητας επιστημονικών άρθρων εφαρμοσμένης και θεωρητικής έρευνας που αφορούν καινοτόμα υλικά, τεχνολογίες και μεθόδους, με εφαρμογές στη χημική ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων, τρόφιμων, φαρμακευτικών, βιοανάλυσης και βιοϊατρικής. Οι πρωτοπόρες εργασίες που θα δημοσιεύονται θα διαμορφώσουν το μέλλον της «Επεξεργασίας Δειγμάτων», ενώ το περιοδικό θα λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης επιστημόνων του τομέα αλλά και άλλων ειδικοτήτων. Η Έλια Ψυλλάκη έχει οριστεί ως Αρχισυντάκτρια σε μια ομάδα συντακτών από διακεκριμένους επιστήμονες του τομέα: Dr. Frank David (Research Institute for Chromatography, Belgium), Καθ. Rafael Lucena Rodríguez (University of Córdoba, Spain), Καθ. Gangfeng Ouyang, (Sun Yat-Sen University, China) και Καθ. Stig Pedersen-Bjergaard (University of Oslo, Norway). Το περιοδικό αναγνωρίζοντας τη μεγάλη κοινωνική ευθύνη της επιστημονικής κοινότητας είναι δεσμευμένο στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών  (United Nations 2030 Agenda) για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Όλα τα επιστημονικά άρθρα θα είναι σύμφωνα με τις αρχές της Πράσινης Αναλυτικής Χημείας και θα προτείνουν βιώσιμες πρακτικές προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Η Έλια Ψυλλάκη oρίστηκε επίσης Αρχισυντάκτρια Ενότητας (Specialty Chief Editor) του νέου επιστημονικού περιοδικού Environmental Analysis (Περιβαλλοντική Ανάλυση) που ανήκει στην ομάδα περιοδικών Frontiers in Analytical Chemistry (Αναλυτική Χημεία) του εκδοτικού οίκου Frontiers. Το νέο αυτό gold open access περιοδικό θα δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της ανάλυσης υγρών, στερεών και αέριων περιβαλλοντικών δειγμάτων που σχετίζονται με τα τρέχοντα και κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επίκεντρο των ερευνών θα είναι οι ρύποι ανθρωπογενής ή φυσικής προέλευσης και θα περιλαμβάνουν επίμονους οργανικούς ρύπους, ενδοκρινικούς διαταράκτες, νέους και αναδυόμενους ρύπους (συμπεριλαμβανομένων μικροπλαστικών), (νανο)σωματίδια, ανόργανες ενώσεις και ραδιονουκλίδια. Οι τεχνικές/τεχνολογίες ανάλυσης θα αφορούν εργαστηριακές, με έμφαση στην αυτοματοποίηση, αλλά και «πεδίου». Η ενότητα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε μελέτες σύμφωνες με τις αρχές της Πράσινης Αναλυτικής Χημείας. Η Έλια Ψυλλάκη είναι Αρχισυντάκτρια σε μια ομάδα δέκα συντακτών, διακεκριμένων επιστημόνων σε διάφορα υπο-πεδία του τομέα Περιβαλλοντικής Ανάλυσης.

Παράλληλα, η Έλια Ψυλλάκη παραμένει στη θέση συντάκτη (Editor) για το περιοδικό Journal of Separation Science (Περιοδικό της Επιστήμης του Διαχωρισμού) του εκδοτικού οίκου Wiley, ενώ είναι μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας Συντακτών (Editorial Advisory Board) σε άλλα επτά παγκόσμια επιστημονικά περιοδικά.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012