Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης | Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης των Χανίων, αλλά και της Κρήτης ευρύτερα: τον μνημειακό πλούτο, το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον αλλά και την έντονη τουριστική ανάπτυξη,  ώστε ο τόπος ουσιαστικά να αποτελέσει εργαστήριο έρευνας, συνεχίζει για 7o χρόνο να προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Tο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η Σχολή ΑΡΜΗΧ αξιοποιώντας την εμπειρία των προηγουμένων ετών εγκαινιάζει το εξελιγμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων" το οποίο αποτελεί μέλος του δικτύου μεταπτυχιακών σπουδών UNITWIN-UNESCO "Culture, Tourism, Development", όπου μετέχουν διακεκριμένα πανεπιστήμια, με συντονιστή το Université Paris I Panthéon Sorbonne, προσφέροντας πέραν των απαιτούμενων γνώσεων στο πεδίο των Αποκαταστάσεων μνημείων και συνόλων:

1.             Διεθνή διάσταση μέσα από την ένταξη του μεταπτυχιακού μας προγράμματος στο δίκτυο μεταπτυχιακών UNITWIN-UNESCO “Culture, Tourism, Development”
2.             Eυελιξία στην παρακολούθηση των μαθημάτων μέσα από τον συνδυασμό τηλεκπαίδευσης και εργαστηρίων με φυσική παρουσία.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εισάγει τους φοιτητές ισόποσα σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα για την προστασία και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου μέσα σε μια διεθνή προοπτική, όπου το θεωρητικό μεθοδολογικό υπόβαθρο συμπορεύεται με τεχνολογικές αναζητήσεις, σε απόλυτη συμβατότητα με τις Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κτηρίων και συνόλων.

Οι σπουδές, πλήρως ευθυγραμμισμένες με τα προγράμματα σπουδών του Δικτύου Μεταπτυχιακών Σπουδών UNITWIN_UNESCO “Culture, Tourism, Development” στο οποίο ανήκει, είναι σχεδιασμένες με προσανατολισμό ερευνητικό και επαγγελματικό, βασισμένο στην διεπιστημονικότητα και παρέχουν στους αποφοίτους του ένα εξειδικευμένο γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στα μείζονα επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα αυτή την εποχή στη χώρα μας αλλά και ευρύτερα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
α) διπλωματούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων Υλικών, Χημικών και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών, β) πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, και Γεωγραφίας, καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών και γ) πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο τελευταία αφορούν κυρίως  την εκπόνηση της μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας.

Το ακαδημαϊκό έτος  2021-22 η εκπαιδευτική διαδικασία θα περιλάβει:

Α. παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω online διαλέξεων
Β. συμμετοχή σε εντατικά διήμερα ή τριήμερα εργαστήρια με φυσική παρουσία στα Χανιά, των οποίων οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και φοιτητές/τριες από άλλες πόλεις. Επίσης το Πρόγραμμα στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτική εκπαιδευτική επίσκεψη σε μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

  • Για κάθε διδακτικό εξάμηνο καταβάλλεται τέλος εγγραφής 500 ευρώ (συνολικά δίδακτρα 2000 ευρώ) ενώ προβλέπονται υποτροφίες.
  • Αριθμός εισακτέων : 20
  • Λήξη προθεσμίας υποψηφιοτήτων:  5 Σεπτεμβρίου 2021
  • Η ημερομηνία της συνέντευξης μέσω zoom θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας των υποψηφιοτήτων.
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 13 Σεπτεμβρίου 2021
  • Έναρξη μαθημάτων:4 Οκτωβρίου 2021

 
ΑΝΟΙΚΤΗ ENΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Στις 16 Ιουλίου 2021 έχει προγραμματισθεί ανοικτή ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω ZOOM όπου η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κ. Αμαλία Κωτσάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια θα παρουσιάσει το Πρόγραμμα και μαζί με μέλη ΔΕΠ της Σχολής θα απαντούν σε ερωτήσεις των υποψηφίων. Ο σύνδεσμος (link) θα ανακοινωθεί προσεχώς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012