Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ακαδημαϊκή Λειτουργία Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 [Ομόφωνη Απόφαση της 584/16.02.2022 Συγκλήτου]

[έναρξη μαθημάτων στις 21 Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα]

Μετά από ένα επιτυχές χειμερινό εξάμηνο, το οποίο σηματοδότησε την επιστροφή σε κανονική ακαδημαϊκή λειτουργία με φυσική παρουσία και διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ετοιμαζόμαστε για την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Η εμπειρία έδειξε ότι η Πολυτεχνική μας Κοινότητα έχει την ωριμότητα να φροντίζει για την τήρηση των ατομικών και συλλογικών μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας. Αυτό το ατομικό και συλλογικό αίσθημα ευθύνης αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη συνέχιση της απρόσκοπτης ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ιδρύματος με φυσική παρουσία και διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και στο επερχόμενο εαρινό εξάμηνο.

Το πλαίσιο λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια όλου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 καθορίζεται από την δημοσιευμένη στην αρχή του έτους Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) [pdf] (ΦΕΚ 4406/τ. Β΄/24.09.2021) και την ενημερωμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) [pdf] (ΦΕΚ 2131/τ. Β΄/30.04.2022). Σύμφωνα με τις ΚΥΑ, πολύ συνοπτικά, προβλέπεται αποκλειστικά διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, χρήση των αιθουσών στη μέγιστη πληρότητα και υποχρεωτική τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας (χρήση μάσκας και προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή test). Η παρούσα απόφαση εξειδικεύει τα προβλεπόμενα μέτρα ως προς την ακαδημαϊκή λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τις ΚΥΑ, τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία εντός της Πολυτεχνειούπολης πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις (όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά βάσει της εξέλιξης της πανδημίας και των νεωτέρων μέτρων):

 1. έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και έχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού
 2. έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19, έχουν αναρρώσει και έχουν έγκυρο πιστοποιητικό νόσησης
 3. έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε έλεγχο (PCR ή rapid test) για κορωνοϊό COVID-19 και έχουν έγκυρη βεβαίωση αρνητικού ελέγχου από το gov.gr ή τον φορέα διενέργειας. Ο διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

Όσα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία καλούνται να μην προσέλθουν στην Πολυτεχνειούπολη, εφόσον σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι πληρούν κάποια προϋπόθεση.

Έλεγχος

Κάθε μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας που προσέρχεται στην Πολυτεχνειούπολη πρέπει να φέρει (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή μέσω του Covid Free GR Wallet) το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση (εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου) που αποδεικνύει την πλήρωση μίας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ακαδημαϊκή ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή ταυτοπροσωπία Covid Free GR Wallet). Και τα δύο έγγραφα πρέπει να επιδεικνύονται, όποτε ζητηθούν, σε πιθανό έλεγχο από εντεταλμένο προσωπικό του Ιδρύματος, στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου. Περαιτέρω, ο διδάσκων στην αίθουσα ανά πάσα στιγμή δύναται να τα ελέγξει δειγματοληπτικά ή καθολικά. Ειδικότερα στα εργαστήρια, γίνεται έλεγχος υποχρεωτικά από τους υπευθύνους των εργαστηρίων.

Για λόγους καλύτερης αξιοποίησης του προσωπικού του Ιδρύματος και αποφυγής των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών για τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας εντός των διαφορετικών χώρων της Πολυτεχνειούπολης (αίθουσες, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, μηχανογραφικό κέντρο, φοιτητική λέσχη, φοιτητική εστία), οι παραπάνω έλεγχοι στην Πολυτεχνειούπολη πραγματοποιούνται κατά κανόνα στα δύο σημεία εισόδου (κεντρική πύλη και πεζόδρομος ΑΤΜ). Το προσωπικό που διεξάγει τον έλεγχο φέρει κατάλληλο ένδυμα (φθορίζον γιλέκο) για να διακρίνεται και αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους ή/και συμβασιούχους εργαζομένους, στους οποίους έχουν ανατεθεί τα εν λόγω καθήκοντα. Τονίζεται, ωστόσο, ότι η ίδια διαδικασία ελέγχου μπορεί να διεξάγεται και σε διαφορετικούς χώρους της Πολυτεχνειούπολης (αίθουσες, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, μηχανογραφικό κέντρο, φοιτητική λέσχη, φοιτητική εστία).

Κατά τη διαδικασία ελέγχου, η εγκυρότητα του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ελέγχεται με την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή Covid Free GR. Ανάλογα με τον τρόπο εισόδου, ο έλεγχος πραγματοποιείται ως εξής:

 • πεζοί: υποχρεωτική στάση, επίδειξη εγγράφων, έλεγχος
 • δίτροχα: υποχρεωτική στάση χωρίς αποβίβαση, επίδειξη εγγράφων, έλεγχος
 • αυτοκίνητα: υποχρεωτική στάση χωρίς αποβίβαση, επίδειξη εγγράφων από τα παράθυρα, έλεγχος
 • λεωφορεία: επιβίβαση ελεγκτή, επίδειξη εγγράφων κατά την αποβίβαση σε κάθε στάση, έλεγχος

Σε κάθε περίπτωση, στη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας ελέγχου, πρέπει να αξιοποιείται ο χώρος εντός της Πολυτεχνειούπολης για αναμονή, ώστε να μην προκληθεί μποτιλιάρισμα ή συνωστισμός σε ώρες αθρόας προσέλευσης. Κατά την έξοδο από την Πολυτεχνειούπολη, δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος.

Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία ελέγχου διεξάγεται αποκλειστικά για λόγους υγειονομικού ενδιαφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας και για όσο διάστημα επιβάλλεται. Σε κανένα στάδιο δεν καταγράφονται προσωπικά στοιχεία των ατόμων που ελέγχονται, ούτε χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Η διαδικασία ελέγχου διεξάγεται κατά τις ώρες που λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 08:00 έως και 20:00. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις εισόδου και τα ίδια μέτρα ελέγχου για κάθε εισερχόμενο άτομο στην Πολυτεχνειούπολη, είτε πρόκειται για μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας, είτε για επισκέπτη.

Άτομα τα οποία δεν πληρούν καμία προϋπόθεση εισόδου, θα πρέπει να αποχωρήσουν από την Πολυτεχνειούπολη και να επανέλθουν, εφόσον το επιθυμούν, σε μελλοντικό χρόνο, έχοντας μαζί τους τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα. Κατά τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ, η άρνηση συμμόρφωσης συνιστά ευθεία παραβίαση των προβλεπόμενων μέτρων και επισύρει αντίστοιχες κυρώσεις.

EduPass

Εφόσον έχει πλέον ενεργοποιηθεί και λειτουργεί πλήρως η ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (φοιτητές, καθηγητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, επισκέπτες) οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα. Πρόκειται για απλή διαδικασία εγγραφής, η οποία πραγματοποιείται μόνο μία φορά χρησιμοποιώντας τα προσωπικά διαπιστευτήρια taxisnet. Ουσιαστικά, με την εγγραφή δίνεται η συγκατάθεση για την αυτόματη διαβίβαση της ατομικής κατάστασης ως προς τον COVID-19 από την ΗΔΙΚΑ στα όργανα διοίκησης των Σχολών και του Ιδρύματος, όπου ανήκει το κάθε μέλος. Η μόνη πληροφορία που διαβιβάζεται είναι μια ένδειξη πράσινου ή κόκκινου για κάθε εγγεγραμμένο μέλος, χωρίς άλλα στοιχεία, η οποία απλά δηλώνει ότι το συγκεκριμένο μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας μπορεί ή δεν μπορεί να παρευρίσκεται με φυσική παρουσία στους χώρους του ιδρύματος. Ο ακριβής λόγος για τον οποίο κάποιο μέλος εμφανίζεται πράσινο (εμβόλιο, πιστοποιητικό νόσησης, αρνητικό rapid ή pcr test, ...) ή κόκκινο (νόσηση, θετικό rapid ή pcr test, ...) δεν διαβιβάζεται και πρακτικά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Σημειώνεται ότι στο EduPass υπάρχει και μία ακόμη κατάσταση, άγνωστο, η οποία υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος με άλλα μέσα. Σε κάθε περίπτωση, μέσω του EduPass τεκμαίρεται με αντικειμενικό τρόπο η δυνατότητα ή η αδυναμία φυσικής παρουσίας σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει χώρα στην Πολυτεχνειούπολη. Φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί ή για τους οποίους δεν προβλέπεται η πρόσβαση (Κύπριοι, αλλοδαποί χωρίς ΑΜΚΑ, ...) στο EduPass, θεωρούνται ως ευρισκόμενοι σε κατάσταση άγνωστο και η πραγματική τους κατάσταση τεκμαίρεται μόνο μέσω επιτόπιου ελέγχου αποδεκτού και έγκυρου πιστοποιητικού.

Σημειώνεται ότι η εγγραφή στο EduPass είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπου απαιτείται ταυτοπροσωπία των συμμετεχόντων φοιτητών, δηλαδή εργαστήρια, εξετάσεις εργαστηρίων, πρόοδοι και άλλου είδους εξετάσεις. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται μόνο οι φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο EduPass, οι οποίοι θα ελέγχονται όπως προαναφέρθηκε. Η εγγραφή στο EduPass αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για δικαίωμα συμμετοχής σε επανεξέταση ή επαναληπτικά εργαστήρια λόγω COVID-19.

Προστασία

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της Πολυτεχνειούπολης, περιλαμβανομένων και των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων της Φοιτητικής Εστίας, και γ) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους της Πολυτεχνειούπολης όπου παρατηρείται συνωστισμός. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων), οι οποίοι αποδεικνύονται με τις κατάλληλες ιατρικές βεβαιώσεις. Η προμήθεια μάσκας είναι ατομική ευθύνη του κάθε μέλους της Πολυτεχνικής Κοινότητας πριν την προσέλευση στην Πολυτεχνειούπολη, αλλά ακόμη και γι’ αυτούς που δεν έχουν μεριμνήσει ή πιθανώς την έχασαν υπάρχουν διαθέσιμες μάσκες στις Γραμματείες των Σχολών, καθώς και σε επιλεγμένα σημεία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί τους ή να χρησιμοποιούν το διατιθέμενο αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα για απολύμανση των χεριών τους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το καλύτερο μέσο προστασίας απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού είναι ο εμβολιασμός, συνιστάται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εμβολιασμού, πρώτιστα για την προσωπική τους υγεία, αλλά και για την υγεία και προστασία της κοινότητας. Αντικειμενικά, δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης εμβολιαστικού κέντρου στην Πολυτεχνειούπολη. Επίσης, η προσωρινή εγκατάσταση κινητής μονάδας εμβολιασμού του ΕΟΔΥ για μικρό χρονικό διάστημα στην Πολυτεχνειούπολη θα ήταν δύσκολο να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό φοιτητών. Σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ και την 7η ΥΠΕ Κρήτης προκρίθηκε, ως πλέον δόκιμη και εφικτή, η λύση της παραπομπής των μελών μας κατά προτεραιότητα στο κοντινότερο εμβολιαστικό κέντρο, δηλαδή το Κ.Υ. 2ο Χανίων (ΤΟΜΥ Αμπεριάς Χανίων).

Διδασκαλία

Κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά διά ζώσης (με φυσική παρουσία). Οι αίθουσες, τα εργαστήρια, το μηχανογραφικό κέντρο και όλοι οι άλλοι χώροι, όπου διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιούνται στη μέγιστη δυνατή πληρότητα (χωρίς κενά καθίσματα).

Οι διδακτικές ώρες των μαθημάτων που εμφανίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα, προκειμένου να επιτευχθεί καλή χρήση των αιθουσών διδασκαλίας, με παράλληλο περιορισμό πιθανού συνωστισμού. Συγκεκριμένα, εφόσον η ώρα έναρξης είναι ΩΩ:00, θα ισχύουν τα παρακάτω:

 • μάθημα 1 ώρας: θα διεξάγεται από ΩΩ:10 έως ΩΩ:50 χωρίς διάλειμμα (40 λεπτά)
 • μάθημα 2 ωρών: θα διεξάγεται από ΩΩ:15 έως (ΩΩ+1):45 χωρίς διάλειμμα (90 λεπτά)
 • μάθημα 3 ωρών: θα διεξάγεται από ΩΩ:15 έως (ΩΩ+2):45 με ενδιάμεσο διάλειμμα 15 λεπτών (135 λεπτά)
 • μάθημα 4 ωρών και άνω: θα αντιμετωπίζεται ως συνεχόμενα μαθήματα 2 ή 3 ωρών

Μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τη λήξη του μαθήματος μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε μαθήματα που διδάσκονται στο τέλος της ημέρας (λήξη στις 20:00) ή όταν δεν ακολουθεί κάποιο άλλο μάθημα, αλλά υπάρχει κενό στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Με το πέρας του μαθήματος, θα πρέπει να αποχωρούν όλοι από την αίθουσα χωρίς καθυστέρηση. Ο διδάσκων παραμένει έως ότου εκκενωθεί πλήρως η αίθουσα και αποχωρεί τελευταίος, αφού βεβαιωθεί ότι παραμένουν ανοικτές οι πόρτες και τα παράθυρα (όπου υπάρχουν).

Με την παραπάνω διευθέτηση, επιτυγχάνεται κενό διάστημα 20-30 λεπτών μεταξύ διαφορετικών μαθημάτων, διάστημα κατά το οποίο οι πόρτες και τα παράθυρα θα παραμένουν ανοικτά.

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, δεν επιτρέπεται η παραμονή εντός των αιθουσών ή γειτονικών κλειστών, εσωτερικών χώρων (διαδρόμων, φουαγιέ, …), αλλά θα πρέπει να αναζητείται κάποιος κοντινός ανοικτός, εξωτερικός χώρος, όπου μπορούν να τηρηθούν αποστάσεις χωρίς συνωστισμό.

Εστίαση

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός της Πολυτεχνειούπολης (η Φοιτητική Λέσχη, καθώς και τα κυλικεία) μπορούν να παρέχουν είδη σε πακέτο (take-away). Στη Φοιτητική Λέσχη υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα στον εσωτερικό χώρο για φυσικά πρόσωπα που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις παραμονής σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης (πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης, …). Η τήρηση των μέτρων προστασίας (απολυμαντικό υγρό, χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων, αναμονή πελατών, αποφυγή συνωστισμού, έλεγχος πιστοποιητικών) στους χώρους αυτούς γίνεται με ευθύνη του αναδόχου της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Συμπτώματα και Κρούσματα

Εάν κάποιο μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας εμφανίσει συμπτώματα της νόσου COVID-19 υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της Σχολής ή της Μονάδας στην οποία ανήκει, προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό, σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος. Εφόσον πρόκειται για φοιτητή, οφείλει να ενημερώσει και τους διδάσκοντες των μαθημάτων και τους υπευθύνους των εργαστηρίων στα οποία συμμετείχε.

Κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου COVID-19 σε μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας πρέπει να ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της Σχολής ή της Μονάδας στην οποία ανήκει, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid<στο>tuc.gr, ώστε να ενεργοποιηθεί το ισχύον πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος. Εφόσον πρόκειται για φοιτητή, οφείλει να ενημερώσει και τους διδάσκοντες των μαθημάτων και τους υπευθύνους των εργαστηρίων στα οποία συμμετείχε.

Ευθύνες

Τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας είναι υπεύθυνα για την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στις ΚΥΑ και στην παρούσα απόφαση και η τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος παρακολουθεί την ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως αυτά καθορίζονται στις ΚΥΑ και στην παρούσα απόφαση.

Ο Κοσμήτορας κάθε Σχολής είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στις ΚΥΑ και στην παρούσα απόφαση κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής.

Ο Προϊστάμενος κάθε Διοικητικής Μονάδας (σε επίπεδο Διεύθυνσης) ή Δομής του Πανεπιστημίου είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στις ΚΥΑ και στην παρούσα απόφαση κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία της συγκεκριμένης Μονάδας/Δομής.

 

Καλό εαρινό εξάμηνο!

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012