Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Συμμετοχή του Καθ. Κ. Ζοπουνίδη σε Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Άγκυρα

Στιγμές διδασκαλίας του Καθ. Κ. Ζοπουνίδη.

Στην φωτογραφία διακρίνονται (στα δεξιά) ο Καθηγητής Κωσταντίνος Ζοπουνίδης και ο Καθηγητής Murat Koksalan (οργανωτής του Θερινού Σχολείου) με τους διδακτορικούς φοιτητές που παρακολούθησαν.

Ο Ακαδημαϊκός και Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης παρουσίασε ως προσκεκλημένος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπίλκεντ, στην Πρωτεύουσα της Τουρκίας Άγκυρα, σημαντικές διαλέξεις πάνω στην Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων και Εφαρμογές στο Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ στο πλαίσιο του Διεθνούς Θερινού Σχολείου EURO PhD Summer School – MCDA/M.

Το Θερινό Σχολείο, που απευθύνεται σε διδακτορικούς φοιτητές που ερευνούν σε τομείς της Επιστήμης Ανάλυσης Αποφάσεων και του Μάνατζμεντ, ξεκίνησε στις 18 Ιουλίου 2022 και ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλίου 2022. Η παρουσία Καθηγητών με μεγάλη επιρροή στα συγκεκριμένα πεδία είναι πολύ σημαντική και για αυτόν τον λόγο, παρευρέθηκαν μαζί με τον Καθ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη και οι Καθηγητές Roman Slowinski, Salvatore Greco, Murat Koksalan (διοργανωτής του φετινού Summer School).

Το Summer School αυτό, έχει διοργανωθεί ήδη από τον Καθ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη στα Χανιά, το 2018, στο MAICh, με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία.

Η επόμενη συνάντηση του θερινού σχολείου θα γίνει το 2025 στη Σικελία της Ιταλίας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012