Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ανάδειξη Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η προκήρυξη και η πρόσκληση για την ανάδειξη των εσωτερικών και εξωτερικών μελών αντίστοιχα του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τον Νόμο 4957/2022.
 

 1. Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του ΣΔ
  καταληκτική ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2022, 2:00 μ.μ.
  νέα καταληκτική ημερομηνία: 7 Οκτωβρίου 2022, 2:00 μ.μ.
   
 2. Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του ΣΔ
  καταληκτική ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2022, 2:00 μ.μ.
   

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Στην κάθε περίπτωση, δίνονται αναλυτικές οδηγίες και περιλαμβάνεται υπόδειγμα αίτησης σε επεξεργάσιμη μορφή για συμπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους.

Στη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση, το κείμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνεται και στην Αγγλική γλώσσα, όπως επίσης και το υπόδειγμα αίτησης.

Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται στην ειδική ενότητα «Ανάδειξη νέας Διοίκησης 2022».

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012