Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σειρά διαλέξεων για Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Εφαρμογές στη Μηχανική από τον Επ. Καθ. Koushlendra Kumar Singh

Ο Επ. Καθ. Dr. Koushlendra Kumar Singh από το NIT Jamshedpur της Ινδίας, θα πραγματοποιήσει πέντε διαλέξεις, διάρκειας δύο-τριών ωρών έκαστη, πάνω στο θέμα "Image Processing and Its Different Applications in Engineering". Οι διαλέξεις εντάσσονται στο πλαίσιο της διεθνούς κινητικότητας της δράσης Erasmus+ και θα πραγματοποιηθούν στο Κτήριο Επιστημών στην αίθουσα 137.Π39 με ημερομηνία έναρξης 05.10.2022. Το ακριβές πρόγραμμα παρατίθεται παρακάτω ως αρχείο PDF.

Αντικείμενο Μαθήματος

To explore students’ ability in different techniques of Image Processing and their engineering applications.

Αναφορές

1. Digital Image Processing, R. C. Gonzalez, R. E. Woods, 3rd Edition, Pearson Education
2. Fundamentals of Digital Image Processing, Anil K. Jain, Prentice Hall
3. Digital Image Processing, William K. Pratt, Wiley-Interscience

Προαπαιτούμενα

Basic concept of signal processing, High school mathematics, C/C++ programming skill, Probabilistic Methods, Basics of calculus

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012