Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

O Καθ. Ν. Σκουτέλης (Σχολή ΑΡΜΗΧ) Πρόεδρος Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την 8η Σύνοδο Βραβείου Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε στις 13.01.2023, ο Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ) του Πολυτεχνείου Κρήτης Νικόλαος Σκουτέλης ορίστηκε Πρόεδρος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής που πρόκειται να αναδείξει την Ελληνική Εκπροσώπηση στην 8η Σύνοδο Βραβείου Τοπίου 2022-2023 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η επιλογή του κ. Σκουτέλη έγινε με βάση την εμπειρία του στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Τόπος, Τοπίο και Περιβάλλον». Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίστηκε ο Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής ΑΡΜΗΧ Κλήμης Ασλανίδης με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Αποκατάσταση Κτηρίων και Συνόλων».

Την Επιτροπή απαρτίζουν μέλη φορέων σχετιζόμενων με την μελέτη του περιβάλλοντος, την αρχιτεκτονική τοπίου και τον χωρικό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα:

 • Εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ορίζεται ως τακτικό μέλος η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιώτα Καραμανέα με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου» και ως αναπληρωματικό μέλος η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Διμέλλη με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός».
   
 • Εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζεται ως τακτικό μέλος η Αμαλία Ανδρουλιδάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων (ΓΔΑΜΤΕ), με αναπληρώτρια την Ιωάννα Καράνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων της ΓΔΑΜΤΕ.
   
 • Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ορίζονται (α) τακτικό μέλος η Γεωργία Κοτίνη, Αρχιτέκτων, Δρ. Xωροτάκτης-Πολεοδόμος, Γενική Διευθύντρια Χωρικού Σχεδιασμού και αναπληρωματικό μέλος η Έλενα Χολέβα, Αρχιτέκτων, Χωροτάκτης-Πολεοδόμος, Αναπληρώτρια Προïσταμένη της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΔΧΩΡΣ) και (β) τακτικό μέλος η Ευγενία Λάγιου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc Γεωγραφίας, Τμηματάρχης του Α Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής της ΔΧΩΡΣ και ως αναπληρωματικό μέλος η Ελένη Λάλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΜSc Γεωγραφίας, ΜSc Πληροφορικής, στέλεχος του Α Τμήματος της ΔΧΩΡΣ.
   
 • Εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), ορίζεται ως τακτικό μέλος ο Παναγιώτης Πανόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός και ως αναπληρωματικό μέλος ορίζεται η Φωτεινή Ξυράφη, Αρχιτέκτων Μηχανικός.
   
 • Εκ μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ) - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΠΕΑ), ορίζεται ως τακτικό μέλος ο Δημήτρης Ξυνομηλάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ και ως αναπληρωματικό μέλος η Νερατζούλα Τσαλίκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, Τμ. Αττικής.
   
 • Εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), ορίζεται ως τακτικό μέλος ο Άρης Σαπουνάκης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική και Αστική Σύνθεση» και ως αναπληρωματικό μέλος η Χαρίκλεια Χριστοδούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΑΠΘ με γνωστικό «Αντικείμενο Πολεοδομικός - Αστικός Σχεδιασμός και Σύγχρονα Ζητήματα Αστικής Γεωγραφίας».
   
 • Εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), ορίζεται ως τακτικό μέλος η Αναστασία Τασοπούλου, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης , Αντιπρόεδρος ΣΕΜΠΧΑ, και ως αναπληρωματικό μέλος η Άννα Γιαννιού, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέλος ΔΣ ΣΕΜΠΧΑ.
   
 • Εκ μέρους του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ), ορίζεται ως τακτικό μέλος ο Ανδρέας Νάσσος, Γεωπόνος, Αρχιτέκτων Τοπίου, Αντιπρόεδρος επαγγελματικών θεμάτων του ΠΣΑΤ με αναπληρωματικό μέλος την Αναστασία Παπαδοπούλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό - Αρχιτέκτονα Τοπίου, Αντιπρόεδρο εκπαιδευτικών θεμάτων του ΠΣΑΤ.

Σκοπός και αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η ανάδειξη της Ελληνικής εκπροσώπησης στην 8η Σύνοδο Βραβείου Τοπίου (2022-2023) του Συμβουλίου της Ευρώπης, αξιολογώντας τις προτάσεις που θα υποβληθούν εκ μέρους των δικαιούχων. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο προσάρτημα του Ψηφίσματος CM/Res(2008)3 του Συμβουλίου της Ευρώπης και στην Αίτηση Συμμετοχής και συνίστανται στα εξής: Αειφόρος Ανάπτυξη, Παραδειγματική Αξία, Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και Αύξηση Ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών. Θα συνεκτιμηθούν οι θετικές επιπτώσεις που επιφέρουν οι υλοποιημένες δράσεις στην περιοχή αναφοράς.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012