Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

1η Συνάντηση του Συνεργατικού Ερευνητικού Έργου SmartLIK στο Ηράκλειο

Αριστερά ο Επ. Καθ. Δημήτριος Ιψάκης (από τη συνέντευξη τύπου για την 1η συνάντηση)

Στις 8 Μαρτίου 2023, στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) στο Ηράκλειο, έλαβε χώρα η 1η συνάντηση του συνεργατικού ερευνητικού έργου με τίτλο «Ευφυές σύστημα εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου με τεχνολογία δικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) ‐ SmartLIK», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Πολυτεχνείο Κρήτης, μέσω του Εργαστηρίου Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), μαζί με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ, Φορέας Υλοποίησης) και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ, Εταίρος). Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.450.000€, διάρκεια 15 μήνες (Φεβρουάριος 2023 - Απρίλιος 2024) και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Διαχείριση υδάτων» ("Water Management", GR‐Environment) του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014 – 2021. Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο έργο SmartLIK με τον Καθηγητή Σπύρο Παπαευθυμίου (επιστημονικά υπεύθυνος του έργου για το Πολυτεχνείο Κρήτης), τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Ιψάκη και τον Καθηγητή Μιχάλη Κονσολάκη της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

«Στόχος της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι να καταφέρουμε να εντοπίζουμε έγκαιρα τις διαρροές που προκύπτουν από διάφορες αιτίες, προκειμένου να τις αντιμετωπίζουμε άμεσα. Η παρέμβαση αφορά σε περίπου 10.000 κατοίκους της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου. Παράλληλα με την τοποθέτηση των υδρόμετρων, το Πολυτεχνείο Κρήτης θα δομήσει ένα λογισμικό το οποίο, στη συνέχεια, μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας, θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του συνολικού δικτύου της ΔΕΥΑΗ», ανέφερε ο Επ. Καθ. Δημήτρης Iψάκης στο πλαίσιο της 1ης συνάντησης.

Αντικείμενο του έργου SmartLIK αποτελεί η ορθολογική και αειφόρος διαχείριση υδατικών πόρων με ανίχνευση διαρροών στο δίκτυο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου (στην Παλιά Πόλη που εξυπηρετεί άνω των 10,000 κατοίκων) και μείωση του μη ανταποδοτικού νερού, μέσω της εγκατάστασης ευφυούς και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικτύων ύδρευσης σε συνδυασμό με τηλεμετρικούς αισθητήρες και «έξυπνα» υδρόμετρα (εγκατάσταση 5.600 υδρομέτρων). Το καινοτόμο σύστημα διαχείρισης SmartLIK θα επεξεργάζεται δεδομένα του δικτύου ύδρευσης, καθώς αυτά θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο από εγκατεστημένο τηλεμετρικό δίκτυο ψηφιακών υδρομέτρων και θα υπολογίζει-απεικονίζει στο ψηφιακό δίδυμο (Digital Τwin) του πραγματικού δικτύου βασικές παραμέτρους του, όπως είναι οι πιέσεις, ροές, αλλά και οι εκτιμώμενες διαρροές. To SmartLIK συνδυάζει την ευφυή διαχείριση υδατικών πόρων με "πράσινες τεχνολογίες" καθώς θα βασίζεται:

  1. σε ψηφιακούς μετρητές, οι οποίοι ελέγχονται μέσω τηλεμετρίας, επιτυγχάνοντας έτσι αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, με μείωση των απωλειών ύδατος και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης,
  2. στη δυνατότητα χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα συστήματα τηλεμετρίας, αλλά και στα αντλιοστάσια για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, μειώνοντας την ενεργειακή ζήτηση.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012