Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

SPE Student Chapter: Ομιλία του Καθ. Θεοχάρη Τσούτσου | 10.05.2023, 17:30

Το Φοιτητικό Παράρτημα της Society of Petroleum Engineers (SPE) στο Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνει τη Τρίτη 10 Μαΐου 2023 και ώρα 17:30 υβριδική εκδήλωση με προσκεκλημένο ομιλητή τον Δρ. Θεοχάρη Τσούτσο, Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

Ο τίτλος της ομιλίας του Δρ. Θεοχάρη Τσούτσου είναι:

"Greening Transport by Three Generations of Biofuels"
 

Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να συμμετάσχει στην ομιλία, είτε διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής ΜΗΧΟΠ (Μ3.108), είτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

https://lnkd.in/dgx9ZetT

Meeting: 93879757220

Password: 592891

Ακολουθούν η περίληψη της ομιλίας και το βιογραφικό του ομιλητή.

 

Περίληψη

Transport is a cornerstone of the European integration process, promoting jobs and economic growth, with the transportation sector employing ∼10 M people and generating ∼4.5% of the EU’s GDP. Nonetheless, transport in the EU grossly depends on oil (∼93%) and therefore is responsible for almost a quarter of Europe’s greenhouse gas emissions, with road transport being by far the biggest emitter. Thus, there is a need to decrease petroleum fuel dependence and move towards low-emission mobility. To this end, the introduction of biofuels could play a massive role in decarbonizing the transport sector. The recent findings and activities of the Renewable & Sustainable Energy Laboratory making synthesis and assessment of 2nd and 3rd generation biofuels are presented and connected with its significant environmental benefits and circular economy aspects.

Βιογραφικό Ομιλητή

Dr. Theocharis Tsoutsos is Professor (Chemical and Environmental Eng School, TU Crete), Founder and Director, Renewable and Sustainable Energy Lab (ReSEL) (2005-); TUC Scientific Committee (Member, Vice-Chair); TUC Lifelong Centre (Member); Environmental Eng School Management Committee (Member); Director, Graduate Programme "Environmental Engineering"; TUC-Energy Group (Coordinator); Circular Economy and Climate Change Institute, European Public Law Organization (Board Member). Member, Management Council (RMEI -réseau méditerranéen des ecoles d'ingénieurs et de management); Member, Steering Committee RHC (European Technology Platform - Renewable Heating -Cooling); Coordinator, European Solar Thermal Marketing Group (EC), Coordinator, Permanent Energy Committee (Greek Association of Chem. Engineers). He is a qualified Chemical Engineer (National Technical University of Athens, 1984) and holds a degree in Economics (National & Kapodistrian University of Athens, 1990); PhD (National Technical University of Athens, 1990). Theocharis is working in the Sustainable Energy and Mobility field for 30+ years. He has been the Head of the Development Department of the Centre for Renewable Energy Sources and Saving - CRES (1992- 2005). He has also taught in the Graduate Courses of Open University (UK), Kingston University, Herriot Watt, University of West Attica, Greek Open University. Theocharis is assigned as project proposal evaluator of the European Commission (CINEA, REA, European Research Council, Erasmus-Mundus (EC); General Secretary of R & T, State Scholarship Foundation (GR); Research Promotion Foundation (CY); National Science Foundation (SNSF); Research Foundation, Ministry of Education & Science (RU); Organisation for Scientific Research (NL); Science Foundation Ireland (SFI); Agence Nationale de la Recherche (FR). He has worked in several R&D projects on RES, sustainable energy & mobility;40+ as coordinator,60+ as a partner; 100+ as an expert (FP5, FP6, FP7, H2020, IEE, THERMIE, MED, INTERREG, COST, Jean Monnet). Theocharis is the author of 120+ publications in international scientific peer-reviewed journals, 20+ book chapters, 200+ conferences; ~7000+ citations; h-factor:36 (Scopus); 43 (Google Scholar). Member of the Editorial Board of International Journals: Sustainable Cities and Society (Elsevier); Energy Efficiency (SpringerNature); Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects (Taylor-Francis); Journal of Marine Science and Engineering (mdpi); Energies (mdpi); Current Sust./Ren. Energy Reports (SpringerNature); Inventions (mdpi); AIMS Energy; Green and Low-Carbon Economy (Singapore Bon View Publishing Ltd); Clean Energy and Sustainability (sciepublish).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012