Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

«Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση και Πράξη»: Συνέδριο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης | 11-12.11.2023

Συνέδριο Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης
«Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση και Πράξη: οι διεθνείς προκλήσεις και η Ελλάδα»
11-12 Νοεμβρίου 2023, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Χανιά

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου αναγνωρίζοντας τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο κοινωνικό, οικονομικο-τεχνικό και εκπαιδευτικό πεδίο συνδιοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση και Πράξη: οι διεθνείς προκλήσεις και η Ελλάδα», ανοίγοντας έναν διάλογο για τη διαμόρφωση αρχιτεκτόνων ικανών να παρακολουθήσουν τα νέα δεδομένα της εποχής. Η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό των πεδίων, των μεθόδων και της πρακτικής της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης είναι σήμερα επιτακτική.

Η εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων στις απαρχές του νέου αιώνα έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα μέσα, τις προτεραιότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα που διαχειρίζεται, καθώς καλείται να ανταποκριθεί σε νέα, ταχύτατα μεταβαλλόμενα και πολύπλοκα περιβάλλοντα. Η συνθετική δεξιότητα, η επιστημονική και η τεχνική γνώση εμπλουτίζονται με την -απαραίτητη- ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στην επικοινωνία, την ομαδικότητα, την οργάνωση διαχείρισης χρόνου, την ευελιξία κτλ. Η μάθηση που εστιάζει στην πρακτική επίλυση προβλημάτων συμπληρώνεται με τη μάθηση που ενσωματώνει την έρευνα και τον δημιουργικό σχεδιασμό.

Αντίστοιχες ριζικές αλλαγές διαπιστώνονται και στην αρχιτεκτονική πρακτική. Η χρήση των νέων τεχνολογιών, οι αναδυόμενες ανάγκες για χωρικό σχεδιασμό με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, η υπεύθυνη χρήση υλικών και η ανάγκη νέων εργαλείων για τη διαχείριση κρίσεων καταδεικνύουν νέους δρόμους έρευνας, διδασκαλίας και πράξης.

Το συνέδριο αποτελεί ένα βήμα διαλόγου για τις παραπάνω εξελίξεις στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση και την αρχιτεκτονική πράξη, για τα «κενά» που πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ τους, καθώς και τις νέες κατευθύνσεις και αναδυόμενες τάσεις στη σχέση αυτή. Απευθύνεται σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και σε επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους φορείς για το δομημένο περιβάλλον.

Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου είναι οι εξής:

Α. Διδασκαλία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

 1. Εισαγωγή στις αρχιτεκτονικές σπουδές
 2. Η συμβολή του εργαστηριακού σχεδιασμού στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής γνώσης
 3. Αρχιτεκτονική παιδεία και διεπιστημονικότητα για τη διαχείριση κρίσεων (περιβαλλοντικών, κοινωνικο-οικονομικών, υγειονομικών, φυσικών καταστροφών, κλπ.)
 4. Ο ρόλος της θεωρητικής κριτικής σκέψης στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση

Β. Τεχνολογία στην αρχιτεκτονική παιδεία

 1. Νέες τεχνολογίες στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση (ψηφιακός – αναλογικός σχεδιασμός)
 2. Προηγμένα, βιώσιμα και τεκτονικά υλικά για την αρχιτεκτονική
 3. Η κατασκευαστική διαδικασία στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση
 4. Σχεδιάζοντας από τον δημόσιο χώρο στη δημόσια – ψηφιακή - σφαίρα

Γ. Πρόγραμμα σπουδών και σύγχρονες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις

 1. Άτυπη και επίσημη εκπαίδευση - κατευθύνσεις και προτεραιότητες του προγράμματος σπουδών
 2. Σχέση μεταξύ της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης και της εφαρμοσμένης πρακτικής
 3. Η λειτουργία των διεθνών πιστοποιήσεων στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση
 4. Σύγχρονη έρευνα και εκπαίδευση

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 • Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων: 22.05.2023
 • Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: 28.07.2023
 • Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων: 25.08.2023
 • Υποβολή extended abstracts (2.000 λέξεις): 15.09.2023
 • Προθεσμία Εγγραφής Εισηγητών: 15.09.2023
 • Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου: 11.11.2023

Για πληροφορίες υποβολής περιλήψεων και εγγραφή, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.archconf2023.tuc.gr.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012